BLOG

Yem güvenliğini desteklemek ve hayvan performansını korumak için formaldehit içermeyen seçenekler

28 Temmuz 20214 dk okuma

Güvenli, besleyici ve yüksek kaliteli kümes hayvanı yemi üretmek, yem üreticileri için her zaman öncelik olacaktır. Ancak üreticiler, ticarette aksaklıklar, katı düzenlemeler ve üretim uygulamalarındaki değişikliklerle nitelenen değişken bir üretim ortamında yem kalitesini nasıl yönetebilir ve marjları koruyabilir?

Problem oldukça karmaşık. Bu yılın başlarında Süveyş Kanalı'ndaki bir trafik sıkışıklığı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve nakliye sırasında hem malzemeler hem de nihai yem için tehdit oluşturan aksaklıkların önemini yeniden hatırlatmış oldu. Ve daha fazla ülke hayvansal üretimde antibiyotik kullanımını azalttıkça, hayvan yemi ve bileşenlerini kontaminasyondan korumak için sürekli izleme ve uyarlanabilir yaklaşımlar kaçınılmaz hale geliyor. Yem üreticilerinin, tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için güvenliği sağlayan ve esnekliği ve yeniliği destekleyen çözümlere ihtiyacı var.

Uzun süredir kullanılan bir yem güvenliği bileşenine alternatifler

Formaldehit, Salmonella gibi patojenleri inhibe etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Bununla birlikte, formaldehitin aşağıda belirtilen çeşitli insan sağlığı ve hayvan performansı endişeleri ile ilişkisi, Trouw Nutrition'a yem kontaminasyonu riskini azaltmak için alternatif stratejiler sunma konusunda ilham vermiştir.

Formaldehit ile bağlantılı insan sağlığı riskleri

Avrupa Birliği, 2018'de formaldehitin yem hijyeni artırıcı olarak kullanımını yasakladı. Yasak, bu kimyasalla ilgili belirgin sağlık endişelerinden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar, formaldehitin inhalasyon yoluyla kanserojen olduğunu göstermektedir ve daha düşük lokal konsantrasyonların, kanser gelişimini tetikleyebilen DNA katımları ürettiği bilinmektedir.

Şekil 1. 2kg/t oranındaki Fysal Feed'in 14 gün sonra mash (toz) yemdeki etkisi

Duong ve arkadaşları tarafından insanlar üzerinde geriye dönük 18 araştırmayı gözden geçiren bir 2011 meta analizi, formaldehit solumaya maruziyetin spontan abortus (doğal düşük) ve diğer olumsuz gebelik sonuçları risklerini arttığını gösterdi. Güvenli bir formaldehit seviyesi tanımlanmadı.

Formaldehitin hayvan performansı üzerindeki olumsuz etkisi

Araştırmalar formaldehitin lizin dahil amino asit gruplarıyla reaksiyona girebileceğini gösteriyor. Bu reaksiyonlar, amino asitlerin hayvan için kullanılabilirliğinin daha düşük olmasıyla sonuçlanabilir, ki bu da hayvan performansını etkiler. Lizin ile reaksiyon, formaldehitin toplam mevcut lizin miktarını neden azalttığını ve protein kullanımını değiştirdiğini ve neticede büyüme oranlarını azalttığını açıklayabilir. Çeşitli türler üzerinde yapılan araştırmalar, formaldehitin, yemin besleyici içeriği ve ayrıca yem içindeki mikrobiyal komüniteyi etkileyerek büyüme performansını etkilediğini göstermektedir.

Williams ve arkadaşları tarafından 2018 yılında yavru domuzlar üzerinde yapılan bir araştırma, diyetlerde formaldehit ilave edildiğinde büyüme oranlarının düştüğünü gösterdi. Formaldehit, yemdeki bakteri konsantrasyon seviyelerini azaltmasına rağmen, dışkıdaki mikrobiyal komüniteleri de başkalaştırmıştır. Bu araştırma içgörüleri bize, yemdeki patojenleri kontrol etme stratejilerinde, bir stratejinin bağırsak mikroflorası üzerindeki muhtemel olumsuz etkisinin de dikkate alınması gerektiğini söylüyor.

Büyüme performansı açısından bakıldığında, çalışmalar formaldehitin dâhil edilmesinin büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair kanıtlar da sunmaktadır. Formaldehit kullanımı Lactobacillaceae türlerini azaltırken Clostridiaceae türlerini arttırdı. Bu sonuç, yem için patojen kontrol çabalarında bağırsak mikrobiyal popülasyonları üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin hesaba katılması gerektiğinin açık bir göstergesidir.

Kanatlı hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, yem protein takviyeleri formaldehit ile işlemden geçirildiğinde ve besi tavuğu yemi için işlemden geçirildiğinde hayvan performansı üzerinde benzer etkiler göstermiştir.

Formaldehiti değiştirmek için etkili stratejiler

Formaldehitle ilgili bu bulgular göz önüne alındığında, dünya çapındaki yem ve hayvan şirketlerinin işçi güvenliğini korumak ve hayvan performansını desteklemek için alternatifler araması şaşırtıcı değildir. Organik asit karışımları, uygun şekilde seçildiğinde ve dozajlandığında etkili bir stratejidir. Formaldehiti organik asitlerle değiştirmek ve sonuçları optimize etmek için çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Etkinlik ve dağıtım: Patojen yükünün maliyet etkin bir şekilde ele alınması söz konusu olduğunda, organik asitler tek başına formaldehit ile rekabet edemeyebilir. Organik asitlerle diğer bileşenlerin etkinliği kanıtlanmış karışımı olmalıdır. Ayrıca, mikrop üremesine karşı etkinlik formaldehit ile karşılaştırıldığında daha düşük olma eğiliminde olduğundan, aynı seviyede patojen azalmasını sağlamak için eşit dağılım ve uygun karıştırma esastır.

Güvenlik, raf ömrü ve stabilite: Belirli bileşenler içeren organik asit karışımlarının eklenmesi, formaldehit üzerinde birkaç belirgin avantajlar sunmakadır. Trouw Nutrition verileri, tamponlu ve tamponsuz organik asitlerin ve yüzey aktif maddelerin güçlü karışımlarının formaldehite kıyasla yem raf ömrünü iyileştirebileceğini ve mikrobiyal yükleri azaltabileceğini göstermektedir. Şirket, Selko yem katkı çözeltisi Fylax Forte-HC sıvısını formaldehit ile test etti ve karşılaştırdı. Sonuçlar, Fylax Forte HC'nin formaldehitin uçucu doğasına karşı daha uzun bir etkinlik sağlayan geliştirilmiş tamponlama kapasitesinin bir sonucu olarak, yem raf ömrünün kontrol grubuna kıyasla 4,5 kat arttığını göstermektedir (Şekil 1).

Ek olarak, Fylax Forte-HC sıvı; organik asitler, tamponlama maddeleri, yüzey aktif madde ve fitojenik bir bileşen karışımı içeren patent başvurusu yapılmış bir teknoloji olan ActiProp® içerir. ActiProp'un suyun yüzey gerilimini azalttığı gösterilmiştir. Suyun yüzey gerilimi azaldıkça, aktif maddeler yem partiküllerinin daha derinlerine nüfuz edebilmektedir. Sonuç olarak, bu eylem nişastanın jelatinleşmesini artırır, peletleyici sürtünmesini azaltır ve yem değirmeninde daha verimli enerji kullanımı sağlar.

Fysal Feed, Selko yem katkıları ailesinde üreticilerin karşılaştığı özel zorlukları ele aldığı gösterilen başka bir üründür. Örneğin bu ürün, Salmonella ve diğer enterobakterler gibi mikropların hızla azaltılmasında oldukça etkilidir. Şekil 1, 14 günlük depolamadan sonra enterobakterlerin sayılarında güçlü bir düşüş gösteren kurum içi bir çalışmadan elde edilen verileri yansıtmaktadır.

Makale Kategorisindeki Yazılar