BLOG

Özel Dosya Kategorisindeki Yazılar

21 Kasım 2019 2 dk okuma

Özel Dosya

YEM TİCARETİNDE ULUSLARARASI STANDARTLAR

Tarım ürünlerinin uluslararası ticareti, gıdaların üretim fazlasının olduğu alanlardan açığın bulu...

Devamı

21 Kasım 2019 7 dk okuma

Özel Dosya

Küresel tahıl ve yem ticaretinde Uluslararası standartlar

Tarım ürünlerinin uluslararası ticareti, gıdaların üretim fazlasının olduğu alanlardan açığın bulun...

Devamı

21 Kasım 2019 4 dk okuma

Özel Dosya

Tüccarlara tarım ürünleri ticaretine dair tavsiyeler

Uluslararası ticarette çatışmalar ve anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Bir çatışma ortaya çıkarsa, köpr...

Devamı

07 Ekim 2019 3 dk okuma

Özel Dosya

YEM GÜVENLİĞİ

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan y...

Devamı

07 Ekim 2019 4 dk okuma

Özel Dosya

Laboratuvar ölçeğinde Salmonella inaktivasyonunun değerlendirilmesi

Kirlenmiş yem, Salmonella ve diğer Enterobakterler için gıda değer zincirine ilk giriş yollarından ...

Devamı

07 Ekim 2019 11 dk okuma

Özel Dosya

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetim Uygulamalarının Yem Güvenliğine Katkıları

Yemlik yönetimi, yüksek performans için sığırlarının ihtiyaç duyduğu yem miktarını sağlayarak kârlı...

Devamı

02 Ağustos 2019 1 dk okuma

Özel Dosya

YEM SEKTÖRÜNDE PROTEİN AÇIĞI VE BÖCEKLER

Sık sık bahsedildiği gibi, nüfus artışı ve hayvansal ürünlere olan talebin artışı günümüzün üretim ...

Devamı

02 Ağustos 2019 4 dk okuma

Özel Dosya

Yem sektöründeki protein açığı ve alternatif hammadde olarak böcekler

Soya fasulyesi, balık unu ve et unu gibi geleneksel protein yem kaynaklarının fiyatları artarken al...

Devamı

02 Ağustos 2019 10 dk okuma

Özel Dosya

Kanatlı hayvanların rasyonlarında kullanılabilecek alternatif protein kaynakları

Alternatif protein kaynakları üzerinde özellikle de antinutrisyonel faktörler üzerinde çalışılarak ...

Devamı

02 Ağustos 2019 5 dk okuma

Özel Dosya

Böcekler – protein değer açığını dolduracak mı?

Hareket etmeden potansiyeli gerçekleştiremeyiz. Avrupa Birliği’nde hammadde için böcek proteininin ...

Devamı

02 Ağustos 2019 6 dk okuma

Özel Dosya

Wadudu Böcek Merkezi'nde böcek üretimi

Böcekler, proteinin geleceği için çözümün bir parçası. Bitkisel ürünler ve alglerle birlikte, dünya...

Devamı

30 Mayıs 2019 1 dk okuma

Özel Dosya

YEM SEKTÖRÜNDE RASYON HAZIRLAMA

Hem nitelikli hem de daha düşük maliyetli üretim gerçekleştirmenin önemli yollarından biri de yem...

Devamı
< Önceki 1 2 3 4 Sonraki >