BLOG

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER VE YEM PREMİKS ÜRÜNLERİNE TALEP YARATMAK İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMA

28 Temmuz 20216 dk okuma

marketsandmarkets research

Yem premiksleri, hayvanlar için sağlıklı bir beslenme diyeti sağlamak için kesif yeme takviye olarak ilave edilen gerekli büyütme faktörlerinden oluşur. Süt ve süt ürünleri, et ve yumurta gibi hayvansal ürünlere yönelik artan talep ve tüketimin, çiftlik hayvanlarının büyümesi ve gelişmesi için yem katkı maddeleri ve premiks kullanımını artırması beklenmektedir.

Gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracatın yanı sıra iç tüketim için gıda üretimini artırma ihtiyacı, tarımsal girdi ve yem rasyonlarına olan talebin artmasına neden olmuştur. Asya Pasifik bölgesinde artan et tüketimi eğilimi, yem premikslerinin üretiminde artışa neden olmuştur. Hayvancılık popülasyonundan elde edilen ürünleri daha fazla etkileyebileceğinden, gıda zincirindeki yem kalitesini korumak önemlidir.

Yem premiksleri, hayvanlar için sağlıklı bir beslenme diyeti sağlamak için kesif yeme takviye olarak ilave edilen gerekli büyütme faktörlerinden oluşur. Son zamanlarda ortaya çıkan salgınlar nedeniyle, yem premikslerindeki bileşenler, çiftlik hayvanlarının bağışıklığını güçlendirmeye odaklandı. Teknolojideki ilerlemeler ve çiftçiler arasında artan farkındalıkla birlikte, gelişmekte olan pazarlar daha yerelleştirilmiş premiks ürün ve hizmetleri elde ediyor.

Süt ve süt ürünleri, et ve yumurta gibi hayvansal ürünlere yönelik artan talep ve tüketimin, çiftlik hayvanlarının büyümesi ve gelişmesi için yem katkı maddeleri ve premiks kullanımını artırması beklenmektedir. FAO verilerine göre, küresel et üretiminin 2025 yılına kadar %16 daha artış kaydedeceği öngörülmektedir. Artan girdi maliyeti ve ham madde ve katkı maddelerine ilişkin katı düzenleyici ortam gibi faktörlerin yem premiks pazarının büyümesini kısıtlayan başlıca etkenlerden bazıları olacağı tahmin edilmektedir.

Yem premiks pazarına yön vermek için yem üretimini artırmak

Küresel yem üretimi, hayvancılık üretimi ve tüketimindeki artış ve artan nüfus da dâhil olmak üzere öncelikle talep yönlü faktörlerin etkisiyle yakın geçmişte tutarlı bir şekilde artmıştır. Yem üretiminin hacmini etkileyen diğer faktörler arasında, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde hayvancılık uygulamalarının artan ticarileşmesi yer almaktadır. 2018 Alltech Yem Araştırması'na göre Çin, Hindistan, Brezilya, ABD, İspanya, Rusya ve Meksika önde gelen yem üreten ülkelerden bazıları.

Şekil-1: Yem üretimi, 2013-2017 (milyon ton)

Pazar büyümesini sağlamak için hayvancılığa ve hayvan refahına daha fazla odaklanma

MarketsandMarkets analizine göre, yem premiksleri küresel pazarının 2026 yılına kadar 32,8 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve %6,2'lik bir CAGR kaydedeceği tahmin ediliyor. Bu pazarın büyümesi, aynı zamanda, hayvancılık ve hayvan refahına daha fazla odaklanmaya bağlanıyor ki bu durum da et ve kümes hayvanı ürünleri talebindeki küresel artış, gelişmiş teknolojilerle küresel yem üretimindeki artış ve Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Clostridium perfringens ve Staphylococcus aureus gibi bakterilerin neden olduğu kontaminasyon nedeniyle et ürünlerinde artan standardizasyonla bağlantılı görülüyor. Avrupa gibi bölgelerdeki katı düzenlemeler ve farklı yem premikslerinin fiyatlarındaki değişken hammaddeler nedeniyle pazarın büyümesi kısıtlıdır.

[box type="shadow" align="" class="" width=""]HAYVAN SAĞLIĞI VE YEM PREMİKSLERİNE OLAN TALEBİ ARTTIRMAK İÇİN KARMA YEM TÜKETİMİ ENDİŞESİ Salgınları önlemek için hayvan sağlığına daha fazla odaklanma • Kuş gribi ve diğer hastalıklar kaliteli premikslerin önemini artırdı • Ekonomik ve hayvansal kayıplarda azalma Yem tüketimindeki büyüme • Artan et tüketimi ve kalite kaygısı, karma yem pazarının oluşmasını sağladı • Yem premiks pazarının büyümesini destekler İhracat kalitesi sorunlarından kaçınmak için etik uygulamalara yanıt vermede artış • Müşterilerin etkin hayvancılık değeri için işletme maliyetlerini düşürme ve etik uygulamaları sürdürme ihtiyacı • Yemi çiftlikte hazırlamadan endüstriyel premiks üreticilerine geçiş Kaynak: Uzman Görüşmeleri, İlgili Araştırma Yayınları ve MarketsandMarkets Analizleri[/box]

COVID-19'un et üretimi ve hayvan sağlığı sektörüne etkisi

Yem pazarı, COVID-19 pandemisinin etkisi nedeniyle durgun bir büyümeye tanık oluyor. Hayvansal üretim yapan herkes; ticaret engelleri, karantinalar ve sevkiyat gecikmeleri gibi çeşitli düzeylerde zorluklarla karşı karşıya. Et üretimi, genel olarak iyi düzenlenmiş bir sektör olma konumunu devam ettirse de, henüz sona ermemiş olan pandemi nedeniyle hayvan hijyeni ve biyogüvenlik uygulamalarına yeniden ilgi duyulmuştur. Çeşitli organize perakendeciler, hijyenik et üretimi ve işleme uygulamalarının tanıtılması da dahil olmak üzere arka uç uygulamalarını düzene sokmaya; et endüstrisinin zemin seviyesindeki çalışanları için sanitasyon önlemlerine; kasapları temiz et üretimi uygulamaları konusunda eğitmeye; ve kalite standartlarına uyulmasını sağlamaya giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Asya Pasifik'in tahmin döneminde en yüksek CAGR'yi kaydetmesi bekleniyor

Asya Pasifik bölgesi, 2020'de yem premiks pazarının en büyük payını oluşturdu. Bu pazarın da tahmin döneminde en yüksek CAGR'de (yıllık bileşik büyüme oranı) büyümesi bekleniyor. Tüketiciler arasında kaliteli et konusunda artan farkındalık ve dünya genelinde artan et tüketiminin pazarın genişlemesi için daha fazla alan açması bekleniyor. Kaliteli canlı hayvansal ürünlerin tüketiminde yaşanan artış, akabinde yem talebinin artmasına ve bu da canlı hayvan üreticileri ve yem alıcıları arasında kaliteli yemin önemine ilişkin farkındalığın artmasına yol açmıştır.

Şekil 2: Yem premix piyasasında cazip fırsatlar
Source/Kaynak: Expert Interviews, Government Authorities, Related Research Publications, Government Publications, and MarketsandMarkets Analysis (Uzman Görüşmeleri, Devlet Yetkilileri, İlgili Araştırma Yayınları, Devlet Yayınları ve MarketsandMarkets Analizleri)

Güney Amerika bölgesindeki seçici üretme uygulaması da Güney Amerika ülkelerindeki yem premiks talebine katkıda bulunuyor. FAO'nun “Dünya Tarımı: 2015/2030's Doğru” raporuna göre, Asya Pasifik bölgesindeki Hindistan, Çin, Endonezya, Vietnam ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun 2030 yılına kadar yıllık %2,4 oranında et tüketmesi bekleniyor. Bu, hayvanların et ağırlığını ve kalitesini artırmak için yüksek kaliteli yem konsantreleri ve premikslere olan talebi artırdı.

En büyük yem premiks ithalat pazarlarından bazıları Hindistan, ABD, Kenya, Vietnam, Filipinler ve Endonezya'dır. Başlıca yem premiks ihracatçısı ülkeler ise Çin, ABD, Singapur, Hollanda, İspanya, Tayland, Almanya, Fransa ve İtalya'dır.

Yeni premiks üretim tesisleriyle coğrafi varlıklarını genişletecek kilit oyuncular

Premiks pazarındaki kilit oyuncular, artan yem premiks talebini karşılamak için bu bölgelerde premiks üretim tesisleri kurma fırsatını fark etmiştir. Örneğin, DSM (Hollanda), Jadcherla'da bir Hayvan Besleme ve Sağlık premiks tesisi açarak Hindistan'daki konumunu güçlendirdi. Bu sayede şirket, ülkedeki yem premiks pazarındaki yerini sağlamlaştırdı ve hayvancılık için besin açısından zengin yem premiksleri sunmaya başladı.

Yem premiks pazarı, pazar payının yaklaşık %65'ini elinde tutan ilk 5 oyuncu ile son derece konsolide bir pazardır. Yem premiks pazarındaki kilit oyunculardan bazıları şunlardır: Koninklijke DSM N.V. (Hollanda), Nutreco N.V. (Hollanda), Cargill (ABD), Archer Daniels Midland Company (ADM) (ABD), BEC Feed Solutions (Avustralya), DLG Group (Danimarka), Charoen Pokphand Foods PCL (Tayland), Land O'Lakes (ABD), AB Agri Ltd. (İngiltere), Phibro Animal Health Corporation (ABD), KG Group (Litvanya), Devenish Nutrition, LLC. (İngiltere), Lexington Enterprises Pte, Ltd. (Singapur), De Heus Animal Nutrition BV (Hollanda), Megamix LLC (Rusya), Agrofeed Ltd. (Yunanistan), Cladan SA (Arjantin), Kaesler Nutrition GmbH (Almanya), Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (Hindistan), Advanced Animal Nutrition Pty. Ltd. (Avustralya), Associated British Foods plc (ABF) (İngiltere), Advanced Enzyme Technologies (Hindistan), Kemin Industries, Inc. (ABD), Novus International, Inc. ( ABD) ve Alltech Inc (ABD). Bu oyuncular, müşteri tabanlarını ve teknolojik yeterliliklerini artırmak için satın almaları, birleşmeleri ve işbirliklerini temel strateji olarak benimsemiştir.

[box type="shadow" align="" class="" width=""]YEM PREMİKS PAZARI: ÖNEMLİ ANLAŞMALAR Nutreco (2020- Kasım) Nutreco, Nordic Aqua Partners'a (NAP) yaptığı yatırımı duyurdu. Nordic Aqua Partners, yaklaşık 55,1 milyon Euro brüt hasılatla yeni hisselerin kapalı arzının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Nordic Aqua Partners, Çin'in ilk tam entegre ve ticarete uygun Kapalıdevre Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sistemi (RAS) tesisini inşa edecektir. Bu, yem premiks işini güçlendirecektir. DSM (Hollanda-2020-Ekim) DSM, Erber Group'u (Avusturya) 980 milyon EUR (1.16 milyar USD) işletme değeri karşılığında satın aldı. Bu işleme Erber Group'daki iki küçük birim dahil değildir. DSM, Erber Group'un Biomin ve Romer Labs birimlerini satın aldı. Erber Group'un özel hayvan besleme ve sağlık işletmesi Biomin, mikotoksin risk yönetimi ve bağırsak sağlığı performans yönetimi konusunda uzmanken, Romer Labs işletmesi gıda ve yem güvenliği teşhis çözümlerine odaklanıyor. Böylece bu, DSM'nin küresel pazardaki hayvan sağlığı ve beslenme işini geliştirecektir. Nutreco (2019- Ekim) Nutreco, Cargill'in (ABD) Portekiz'deki karma yem işletmesinin satın alma işlemini tamamladı. İşletme, Nutreco'nun İberya'daki yem işletmesi Nanta'nın hayvan besleme bölümü Trouw Nutrition'ın bir parçasıdır. Bu anlaşma Nanta'nın Portekiz'deki konumunu güçlendirecektir. Kaynak: Uzman Görüşleri, Devlet Yetkilileri, İlgili Araştırma Yayınları, Devlet Yayınları ve MarketsandMarkets Analizi[/box]
Güncel Haberler Kategorisindeki Yazılar