BLOG

YEM GÜVENLİĞİ

07 Ekim 20193 dk okuma

Güvenli hayvan yemi hayvanların sağlığı, çevre ve hayvansal gıda güvenliği için önemlidir. Hayvan yemi güvenliği ile yediğimiz yiyecekler arasında yakın bağlantının birçok örneği vardır. Örneğin, memeli hayvan eti ve kemik unu (MBM) 2001 yılında AB'deki tüm çiftlik hayvanları için yasaklandı, çünkü sığırlarda Sığır Sponjiform Ensefalopatisi'nin (BSE-Deli Dana Hastalığı) yayılmasıyla bağlantılıydı ve BSE ile enfekte olmuş et de insanlardaki biçimi olan Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (vCJD) ile ilişkiliydi.

Çiftçilerin hayvanlarına verdikleri yem; hayvanların türü ve yaşı, üretilen gıdanın türü - et, süt veya yumurta gibi - farklı yem ürünlerinin fiyatı, bulunabilirliği ve besleyici değeri ile toprak tipi ve iklim de dâhil olmak üzere coğrafi faktörlere bağlıdır. Yem türleri arasında saman, kuru ot, silaj, yağlar ve tahıllar gibi otlar ve tipik olarak katkı maddeleri içerebilen yem malzemelerinin karışımı olan mamul ürünler yer almaktadır.

Yem katkı maddeleri modern tarımda önemli bir rol oynar ve AB düzenleyici çerçevesinin odağını teşkil eder. Yemlerin karakteristiğini geliştirmek için, örneğin lezzetin arttırılması veya yem malzemelerinin daha kolay sindirilebilir hale getirilmesi için hayvansal beslenmede kullanılan ürünlerdir. Genellikle yoğun tarımsal üretimde büyük ölçüde kullanılırlar. AB pazarına yem katkı maddesi sokmak isteyen bir şirketin önceden izin alması gerekir. Bu sürecin bir parçası olarak, EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi), her katkı maddesinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmekte ve insan ve hayvan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol etmektedir.

Yem katkı maddeleri aşağıdakileri içerir: - Teknolojik katkı maddeleri (koruyucular, antioksidanlar, emülgatörler, dengeleyici ajanlar, asitlik düzenleyiciler, silaj katkıları) - Duyusal katkı maddeleri (tatlandırıcılar, renklendiriciler) - Besleyici katkı maddeleri – (vitaminler, aminoasitler, iz elementler) - Zooteknik katkı maddeleri (sindirilebilirlik arttırıcılar, bağırsak florası stabilizatörleri) - Koksidiyostatlar ve histomonostatlar

Avrupa yem mevzuatı, hayvan yemlerinin insan veya hayvan sağlığı veya çevre için tehlike oluşturmasını önleyecek bir zemin sunmaktadır. Yem maddelerinin dolaşımı ve kullanımıyla ilgili kuralları, yem hijyenine dair gereklilikleri, hayvan yeminde istenmeyen maddelere ilişkin kuralları, genetiği değiştirilmiş gıda ve yemle ilgili mevzuatı ve hayvan beslenmesinde katkı maddelerinin kullanım koşullarını içerir.

DOSYA İÇERİKLERİ:
  • Laboratuvar ölçeğinde Salmonella inaktivasyonunun değerlendirilmesi Dr. Edyta MARGAS, Gıda ve Yem Güvenliği Müdürü, Bühler AG Kirlenmiş yem, Salmonella ve diğer Enterobakterler için gıda değer zincirine ilk giriş yollarından birini temsil etmektedir. Bu riski azaltmak için potansiyel önlemlerden biri yemlerin hedeflenmiş ısıl işlemidir. Ancak, ısıl işlemin onaylanmış bir “ölümcül adım” olarak uygulanması için sistematik çalışmalar hâlâ eksiktir. [button color="orange" size="small" link="http://www.feedplanetmagazine.com/laboratuvar-olceginde-salmonella-inaktivasyonunun-degerlendirilmesi/.html" icon="" target="true"]Devamı...[/button]
  • Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetim Uygulamalarının Yem Güvenliğine Katkıları Prof. Dr. Serap Göncü, Sığır Yetiştiriciliği ve Yönetimi Uzmanı, Çukurova Üniversitesi Yemlik yönetimi, yüksek performans için sığırlarının ihtiyaç duyduğu yem miktarını sağlayarak kârlı üretime olanak sağlar. Bugün yaşanan birçok sorunda yemlik yönetimine gereken özenin gösterilmemesi yatmaktadır. Yemlik yönetimi uygulamaları işletmelerin ticaret, gelir yaratma ve ekonomik sürdürülebilirliğine kârlılığına etkisi ile yem güvenliğine önemli katkıda bulunacak sürü yönetim uygulamasıdır. [button color="orange" size="small" link="http://www.feedplanetmagazine.com/sut-sigirciliginda-yemlik-yonetim-uygulamalarinin-yem-guvenligine-katkilari/.html" icon="" target="true"]Devamı...[/button]
 
Özel Dosya Kategorisindeki Yazılar
13 Şubat 20194 dk okuma

Yem Katkıları Endüstrisini Şekillendiren Tüketiciler ve Devletler

Ankur Kalra Kimyasallar ve Malzemeler Yöneticisi Infoholic Research Orta Çağ’da, çiftlik ...