BLOG

YEM SEKTÖRÜNDE RASYON HAZIRLAMA

30 Mayıs 20191 dk okuma

rasyon-hazirlama_kapak Hem nitelikli hem de daha düşük maliyetli üretim gerçekleştirmenin önemli yollarından biri de yemleme ve yem için yapılan masrafın minimum düzeye indirilmesidir. Bu sebeple yem sektöründe doğru şekilde rasyon hazırlamanın tesislerdeki önemi büyüktür.

Hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden en az birini içeren, ağız yoluyla alınan ve belli miktarlarda verildiğinde hayvanlara zararlı etki göstermeyen materyaller yem olarak adlandırılır. Rasyon ise hayvanların bir tam gün içerisinde aldıkları yemin tamamını ifade etmektedir. Dengeli rasyon hayvanların gün içinde tükettikleri yemlerle bütün ihtiyaçlarını karşılaması durumunu ifade eder. Ekonomik ve sürdürülebilir hayvansal üretim hedeflendiğinde ve yem maliyetleri dikkate alındığında rasyon formülasyonu önemli rol oynayacak bir paya sahiptir.

Yem formülasyonu, hedef hayvan grubu için gerekli tüm besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün oluşturmak üzere, karıştırılması gereken yem hammaddelerinin miktarlarının belirlenmesi işlemidir. Yeterli miktarda besin alabilen ve dengeli bir diyet uygulanan çiftlik hayvanlarından elde edilen ürünler görece daha nitelikli ve yüksek miktarlarda olmaktadır. Et, süt ve yumurta üretimi gibi faaliyet alanlarında işletme masrafları içinde yem ve yemleme masrafları da büyük ölçüde değişmektedir. Günümüzde yem endüstrisi, yem formülasyonu için geniş seçeneklere sahiptir.

Özel Dosya Kategorisindeki Yazılar
07 Ekim 201911 dk okuma

Süt Sığırcılığında Yemlik Yönetim Uygulamalarının Yem Güvenliğine Katkıları

Yemlik yönetimi, yüksek performans için sığırlarının ihtiyaç duyduğu yem miktarını sağlayarak kârlı...