BLOG

Kanatlı üretiminde son gelişmeler

12 Mayıs 20245 dk okuma

Jose Manuel de la Fuente García
Trouw Nutrition

Trouw Nutrition, üretimdeki temel zorlukları hedef alan kanatlı araştırma bulgularını açıklıyor. Antibiyotik azaltımı, mikotoksin azaltımı ve Salmonella kontrolü 8. Uluslararası Kanatlı Bağırsak Sağlığı Konferansı’nda ele alınacak. 

Nutreco’nun çiftlik hayvanları yemi iş kolu Trouw Nutrition, 17-19 Nisan tarihleri arasında Manila, Filipinler’de düzenlenecek olan 8. Uluslararası Kanatlı Bağırsak Sağlığı Konferansı’na (ICPIH) dört araştırma posteri ile katkıda bulunacak ve 16 Nisan’da etkinlik öncesi Salmonella kontrol toplantısına ev sahipliği yapacak. Bilimsel çalışma posterleri, Salmonella kontrolü, mikotoksin risk yönetimi ve kanatlı üretiminde antibiyotik kullanımının azaltılması da dahil kanatlı endüstrisinin en acil sorunlarına dair yeni bilgiler sunacak. 

ICPIH sırasında, Trouw Nutrition araştırmacı teknisyeni Eva Vidal, üretim ortamında genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (ESBL) üreten E. coli’nin atılımını azaltmak için mikrokapsüllenmiş bir yem katkı maddesinin kullanımını değerlendiren bir çalışmadan elde edilen bulguları paylaşan sözlü bir sunum yapacak. Trouw Nautrition’ın ICPIH’e yaptığı bilimsel katkıların diğer önemli noktaları aşağıda özetlenmiştir.


ORGANİK ASİTLERİN SİNERJİSTİK KARIŞIMININ VE YÜKSEK BAKIR KULLANIMININ ETKİSİ

Tavuk üretiminde antibiyotiksiz uygulamalara geçilirken, organik asitler (OA) ve bakır (Cu) kullanımı yem içi antibiyotiklere umut verici bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 400 yumurtacı tavuğun katıldığı bir çalışmada, yem antibiyotiklerinin, yüksek dozda Cu hidroksiklorür (IntelliBond® C) ile birlikte serbest ve tamponlanmış kısa zincirli ve orta zincirli yağ asitlerinin (Selacid® Green Growth) sinerjik bir karışımı ile yumurtlamanın erken evresinde performans ve yumurta kalitesi üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Bulgular, OA ve Cu alan yumurtacıların, yem içi antibiyotik verilen yumurtacılara kıyasla daha yüksek yumurta ağırlığı, yumurta kütlesi ve yumurta sarısı rengi skorları sergilediğini gösterdi. Ayrıca, OA ve Cu ile desteklenen yumurtacıların yemden yararlanma oranı (FCR) daha düşük olmuş ve üretilen bir kilogram yumurta başına yem maliyeti azalmıştır. Çalışma sonuçları, OA ve Cu takviyesi stratejisinin, yumurtlamanın erken aşamalarında antibiyotiksiz yumurta üretimi için ekonomik ve etkili bir alternatif olabileceğini göstermektedir.


AFLATOKSİNLER, DON VE OKRATOKSİN A’NIN BİLEŞİK TOKSİSİTESİNİN YÖNETİMİ

2024 yılında tedarik zincirindeki aksaklıklar, özellikle Asya’da hammaddelerde ve nihayetinde kanatlı yemlerinde mikotoksin riskinin artmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bağlayıcı etki şekli söz konusu tüm mikotoksinleri ele alamayacağından, birden fazla etki şekline dayanan azaltma çabalarının kullanılması mikotoksin riskini yönetmek için daha kapsamlı bir strateji sağlayabilir. 360 yumurta tavuğunun katıldığı bir çalışmada, mikotoksin azaltıcı yem katkı maddelerinin (TOXO®-HP ve TOXO®-XL) diyet mikotoksinlerine maruz kalan kuşlarda olumsuz bağırsak sağlığı etkilerini azaltmadaki etkileri incelendi. Çalışmada, mikotoksin tüketen kanatlılar, duodenum, jejunum ve ileumda villus atrofisi de dahil olmak üzere çeşitli olumsuz bağırsak sağlığı etkileri göstermiştir. Bu olumsuz etkilerin çoğu, mikotoksin azaltıcı yem katkı maddeleri ile beslenen gruplarda hafiflemiştir; bu da üreticilerin yemdeki mikotoksinlerin sağlık risklerini, çoklu etki modlarını kullanan mikotoksin azaltıcı yem katkı maddeleri kullanarak dengeleyebileceğini göstermektedir.  


ORGANİK ASİT KARIŞIMININ ETKİSİ

Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların gelişimiyle ilgili endişeler, pazarın antibiyotiklere alternatif çözümlere olan talebini artırmıştır. Organik asitler (OA), gastrik asitleşmeyi destekleyebildikleri, besin kullanımını artırabildikleri ve gastrointestinal sistemdeki (GİS) patojenik bakterileri inhibe edebildikleri için antibiyotik ihtiyacını azaltmada potansiyel bir araç olarak görülmüştür. Araştırmacılar, 308 etlik piliç üzerinde yaptıkları bir çalışmada, serbest ve tamponlanmış kısa zincirli yağ asitlerinin sinerjik bir karışımına dayanan bir su asitlendiricisinin (Selko® AlpHa) etkinliğini yem içi antibiyotiklerin etkileriyle karşılaştırarak değerlendirmiştir. Sonuçlar, Selko AlpHa’nın broylerlerin yemden yararlanma oranı ve genel büyüme performansını iyileştirmede antibiyotiklerle eşit derecede etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sinerjik karışımın ayrıca GİS’in çeşitli bölümlerinde pH’ı düşürmede ve duodenumdaki villus yüksekliğini artırmada antibiyotiklerden daha iyi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Selko AlpHa ile desteklenen piliçlerin yem maliyetine göre getirisi, antibiyotik verilenlere kıyasla daha yüksek olmuştur. Bu çalışma, broyler büyüme performansını iyileştirmek ve bağırsak sağlığını korumak için uygun maliyetli bir yaklaşım olarak su yoluyla OA takviyesinin potansiyelini vurgulamıştır.

ORGANIK ASİTLER, ORTA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ VE FENOLİK BİLEŞİK KARIŞIMI

Bağırsak sağlığının bozulması, kanatlıları Salmonella enfeksiyonuna karşı daha duyarlı hale getirebilir. 396 etlik piliç üzerinde yapılan bir çalışmada, organik asitler, orta zincirli yağ asitleri ve fenolik bir bileşik (Presan®-FY) içeren bir yem katkı maddesi karışımı içeren diyetlerle beslenen piliçlerin bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmadaki kuşlar ayrıca Salmonella infantis testine tabi tutulmuştur. Tedavi grubundaki kanatlıların bağırsak sağlığı puanlamasında iyileşme görülmüş ve ayrıca kontrole kıyasla daha düşük seviyelerde caecal Salmonella görülmüştür. Bulgular, yem katkı maddesinin bağırsak sağlığına olumlu etki yaptığını ve Salmonella enfeksiyonuna rağmen kanatlıların sağlığını korumasını sağladığını gösteriyor.

ÖZEL ETKİNLİK SALMONELLA KONTROLPROGRAMINI ÖNE ÇIKARIYOR

Trouw Nutrition, 16 Nisan’da “Kanatlı üretiminde Salmonella: Yemden gıdaya” başlıklı özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Konuk konuşmacı Jean-Michel Nebout, kanatlı üretimindeki en maliyetli patojenik tehditlerden birini ele almak için ortaya çıkan araştırma ve çözümleri tartışacak. Trouw Nutrition Küresel Yem Katkı Maddeleri Performans ve Sağlık Lideri Jose Manuel de la Fuente García, “Bu sunum, tedarik zinciri boyunca sürü sağlığını, üretkenliği ve güvenliği etkileyen faktörlerin anlaşılmasına sürekli olarak yardımcı olan bir etkinlik için bağlam sağlayacak.” dedi. ICPIH sırasında Trouw Nutrition’ın standını (#5) ziyaret eden delegeler, sürülerin bağırsak sağlığını ve verimliliğini korumak için bir dizi bilimsel temelli çözümü keşfedebilecek.