BLOG

Çift vidalı ekstrüzyon ile balık yemi işleme

27 Eylül 20185 dk okuma
Balıklar, uzun zincirli doymamış yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve dengeli bir protein kaynağı içeren yararları ile insanlar için yüksek değerli bir gıda olarak bilinir. 2013 yılında 3,1 milyar insan, hayvansal proteinlerinin yüzde 20'sini balık kaynaklı almıştır. Bu yüzden, balık yem işleme teknolojisi bu endüstri için özellikle önemli bir rol oynamaktadır.  brisset-alain Alain Brisset Yem Ekstrüzyon Uzmanı CLEXTRAL GENİŞLEYEN PAZARIN TEMEL ZORLUKLARI Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün en son araştırması [FAO- 2016 (1)] dünyada tüketilen deniz canlıların (yüzgeçli balık, yumuşakça ve kabuklu) yüzde 50’sinin kültür balıkçılığından geldiğini doğrulamaktadır. Dünya nüfusu 7,3 milyar olduğuna göre, kişi başına ortalama balık tüketiminin (yumuşakça ve kabuklu dâhil) 2014 yılında 20,1 kilogram olduğu tahmin edilmekteydi. Açıkçası, bu yoğun besleme süreçleri için yüksek kaliteli granüllerin sürekli teslim edilmesi, yüzgeçli balık ve karides üretimi için yem işlemede anahtar rol oynamaktadır. Örneğin, çiftlik somonunun üretim giderlerinin yüzde 60'ından fazlasının yem maliyetinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, dünya genelinde kısıtlı balık unu ve balık yağı kaynakları gibi sorunlarla ilgilenmek zorundayız ve dünyanın sıcaklığının artması nedeniyle balık yakalanması, yeryüzünde belirsiz tahıl ve bakliyat hasadı (tariflerdeki balık öğününü kısmen değiştirmek için daha fazla ve daha fazla kullanılır) için düzensiz şartlar ve hassas kıyı balık çiftlikleri için riskler (dalgalar, rüzgârlar, fırtınalar, akımlar, kirlilik) oluşmaktadır. ÇİFT VİDALI EKSTRÜZYONUN POTANSİYELİ Balıklar, uzun zincirli doymamış yağ asitleri, vitaminler ve mineraller ve dengeli bir protein kaynağı içeren yararları ile insanlar için yüksek değerli bir gıda olarak bilinir. 2013 yılında 3,1 milyar insan, hayvansal proteinlerinin yüzde 20'sini balık kaynaklı almıştır. Bu yüzden, balık yem işleme teknolojisi bu endüstri için özellikle önemli bir rol oynamaktadır. - Hammadde kompozisyonundaki herhangi bir değişikliğe kolay adaptasyon gerektirir: Nemli içerik, lipit içerik, parçacık boyut dağılımı, toz halindeki malzemelerin ayrıştırılması. Bunlar da çeşitli hammadde kaynaklarına (örneğin dünyanın birçok yerinde soya unu alınabilir), nakliye ve depolama koşullarına, öğütme işlemine göre değişir. - Her bir hayvan familyasının beslenme alışkanlıklarını mümkün olduğunca yakından takip etmek için granüllerin batma/yüzme özelliklerini ayarlama esnekliği gerektirir. - Düşük veya yüksek miktarda lipit, bitkisel protein içeren gıdalar için endüstri isteğine cevap vermek için çok çeşitli tariflerin işlenmesini veyahut belirli besinsel balık taleplerini karşılamak ve hızlı çevresel dalgalanmalara uyum sağlamak için çeşitli protein kaynakları gerektirir. - Ekstrüderdeki kesme, pişirme ve şekillendirme koşullarını ayarlamak ve tüm üretim süreci boyunca hassas kurutma ve kaplama parametrelerini uygulamak için esneklik gerektirir. - Yem üretim prosesi sırasında herhangi bir kirlenmeyi önlemek için yüksek hijyen standardı sağlanmasını gerektirir. Bunları göz önünde bulundurup iyi üretim/besleme pratikleri, bilimsel eğitim ve uyarlanmış mevzuat ile birleştirilerek ve düşük karbon ayak izi sağlayıp makul satış fiyatlarını korumak için yerel üretim kullanılarak dünyanın dört bir yanındaki insanlara fayda sağlayan yüksek kalitede su hayvanları yetiştirebiliriz. BİRLİKTE DÖNEN ÇİFT VİDALI EKSTRÜZYON TEKNOLOJİSİ Uzun yıllar boyunca tek vidalı ekstrüzyon teknolojisi, kontrollü işleme koşullarında hamurların sürekli pişirilmesinde basitleştirilmiş bir yöntemi sundu. Altmış yıl önce bazı öncüler alternatif bir işlem geliştirdi: birlikte dönen çift-vidalı teknoloji gıda sanayisine uygulandı (2). Bu, hassas kesme ve sıcaklık kontrolü ile yoğun karıştırma yeteneği sayesinde tek vidalı makinelere göre çok daha fazla esneklik sağladı. [“Ekstrüzyon İşleme Teknolojisi”(3)] Elektronik PLC’lerin gelişimi, mekanik özellikler, göstergeler, sürücüler, metalürji ve yoğun araştırma ve geliştirme yatırımıyla bu öncüler, balık yem endüstrisine daha karmaşık sistemler sundular. Bu şekilde sanayi yüksek miktarda yağ ve bitkisel protein içeren tarifler gibi yeni alanlara daha hızlı girdi. (4, 5) Bu eğilimi göstermek için, kültür balıkçılığının dünya çapındaki uzmanı S. Kaushik, Küresel Kültür Balıkçılığının Fırsatları ve Zorlukları’nı sundu. (6) Gıda ve yem uygulamaları için çift vidalı teknolojisinde önemli bir oyuncu olan Clextral (7), orijinal tarifleri işlemek ve yeni bakliyatlar, proteinler, böcekler, karides yemleri ve muhtemelen işlenmiş hayvansal proteinler, yosunlar vb. kullanmak için balık çiftliği endüstrisine daha büyük potansiyeller sunan yenilikler geliştirdi. Bu yeniliklerden biri, makinenin zekâsı ve otomatik uyarlamalı ekstrüderin potansiyel hammadde değişikliklerine uyum sağlama yeteneği ile ilgilidir. Örneğin, Gelişmiş Termal Kontrol (ATC), Evolum + ekstrüderin namlu tertibatının sıcaklık kontrolünde mutlak hassasiyet sağlayan, kendi kendine öğrenen, özel bir yazılım çözümüdür. ATC, süreç ve ürün tutarlılığını sağlamak için üretim parametrelerini sürekli olarak izler. ATC'nin, her koşulda işlem sıcaklığı ayar noktalarını korumak için tekrarlı ısıtma / soğutma döngüsünü ortadan kaldırarak yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlayarak, işlem stabilitesini yüzde 70'e kadar artırdığı kanıtlanmıştır. Otomatik başlatma ve kapatma prosedürleriyle birlikte, bu sistem ekstrüzyon hattının verimliliğini arttırmak için güçlü bir araçtır. ÖNKOŞULLAMA: yüksek verimlilik ve geliştirilmiş ürün dokusu Bir başka yenilik ön koşullama sürecini ifade eder; balıklarda anahtar roldeki işlem yem üretimidir. Ön koşullandırma, toz karışımın nemlendirilmesine ve nişasta moleküllerinin su ve buhar ilavesiyle önceden jelatinleşmesine izin verir; böylece peletlerin su dengesini ve üretim kapasitesini artırırken ekstrüder üzerindeki aşınmayı azaltır. Bu patentli ve yenilikçi Önkoşullandırıcı+, Gelişmiş Dolum Kontrolü (AFC) cihazı sayesinde ürüne sıcaklık ve kütle transferini geliştirmektedir; karıştırma haznesindeki malzeme ile doğrudan etkileşir ve dolum oranının ayarlanmasını sağlar. AFC sistemi depo içindeki özel taşıma vidasını kullanır ve akışı, çıkıştan işlenen malzemeye giriş noktasından işlenen malzemenin kısmi ve kontrollü bir geri dönüşümü ile ayarlar ve böylece belirli ön koşullandırma işlevlerini yoğunlaştırır. Laboratuvar testleri, balık yemi peletlerinin son sertliğinin aynı tarifi kullanarak yüzde 7-29 arasında arttığını ve ön vidalama ve ekstrüzyon parametrelerinin alt vida hızını ayarlayarak değiştirdiğini kanıtlamıştır. Temizleme süreci sırasında, ön koşullandırma haznesinin temizleme prosedürünü kolaylaştırmak için alt vida dönüşü tersine çevrilir. HİJYEN Son olarak, gıda güvenliği, balık yemi ve gıda endüstrileri için anahtar bir parametre olduğundan, bugün hijyenik ekstrüder tasarımına çok fazla odaklanılmaktadır. Balık yemi üreticileri, ekstrüderlerini sıcak su kullanarak ve bazen temizlik maddeleriyle dışarıdan temizleyebilmek istemektedirler. Paslanmaz çelik, hijyenik Evolum + çerçeve yapısı su tıkanıklığını önleyecek şekilde tasarlanmıştır ve tüm ekstrüder bölgelerine kolayca erişilebilir. Çift vidalı ekstrüderin dâhili işleme tertibatı da kolayca temizlenmelidir: Tam hızlı varil çıkarma cihazı bugün endüstri için bir paradigmadır. Vida ve varillere sadece birkaç dakika içinde erişim sağlar ve koruyucu bakımı basitleştiren, izleme ve temizleme işlemlerini yürüten son teknoloji ürünü bir çözümdür.
Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
02 Aralık 20219 dk okuma

Tahıl depolamada etkili ve sürdürülebilir teknolojiler

07 Haziran 20224 dk okuma

Canlı maya, domuzların ısı stresiyle başa çıkmasına yardımcı oluyor