BLOG

Başarıyla sonuçlanan FISHCap projesi yeni girişimler için umut veriyor

04 Mart 20244 dk okuma

FAO-Türkiye Ortaklık Programı çerçevesinde yürütülen FISHCap projesinin başarıyla tamamlanması, Orta Asya’da balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bölgesel işbirliği, kapasite geliştirme ve karşılaşılan sorunlara karşı gösterilen kararlı duruşla FISHCap, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi küresel önceliklerle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulundu.

İklim aşırılıkları, ekonomik şoklar ve süregelen çatışmaların tarım-gıda sistemleri üzerinde yarattığı baskı, gıda güvenliği ve beslenmeyi küresel gündemde giderek daha fazla ön plana çıkartırken, sucul gıda sistemlerinin iyileştirilmesi, teşvik edilmesi ve sürdürülmesine yönelik acil ihtiyacın da daha fazla kabul görmesine yol açmaktadır.

Binlerce yıldır balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, birçok bölgede temel geçim kaynaklarını sağlayarak ve özellikle yoksulluk ve yetersiz beslenmeye karşı savunmasız nüfusların beslenmelerinin temelini oluşturarak, kilit sosyal ve ekonomik etmenler arasında yer almıştır.

Sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, Orta Asya’da henüz kullanılmamış önemli bir potansiyeli olmasına karşın, üretim ve kalkınmanın artırılması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi de süregelen bir zorluk olmaya devam etmektedir.

Bu zorluklara yanıt olarak, FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı (FTPP II) şemsiyesi altında başlatılan Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimine Yönelik Kapasite Geliştirme (Evre 1–su ürünleri ve gıda güvenilirliği) (FISHCap) projesi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe sürdürülebilirliğin önündeki engellerin çözülmesine katkı sağlamak için Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da uygulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından sağlanan 1 milyon ABD doları bütçeyle Ocak 2020’de başlayan proje, uygulama dönemi boyunca gıda güvenliğini destekleyen sürdürülebilir balık üretimi için tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yönetimi, korunması ve geliştirilmesini etkin bir şekilde ele almak üzere bölgesel kapasitelerin artırılmasına yardımcı oldu.

FISHCap projesi, yararlanıcı ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımıyla 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen bir kapanış çalıştayı ile sona erdi.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Fuat Kasımcan, FISHCap’in FTPP II’nin en önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü M. Altuğ Atalay, FISHCap’in başarılı bir şekilde uygulanmasının ve elde edilen başarıların, özellikle uygulama aşamasında ortaya çıkan COVID-19 ile ilgili zorluklar düşünüldüğünde, ilgili herkesin çabalarının ve ısrarının bir kanıtı olduğunu belirtti. Atalay ayrıca, Küresel Çevre Fonu (GEF) da dahil olmak üzere farklı program ve projeler kapsamında balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ve FAO arasında devam eden işbirliğine dikkat çekti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, projede yer alan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, FISHCap’in yararlanıcı ülkeleri bir araya getirmede oynadığı kilit role dikkat çekti ve projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşma çabalarına katkılarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından sunum yapan FAO Kıdemli Balıkçılık ve Su Ürünleri Uzmanı ve FISHCap Baş Teknik Sorumlusu Haydar Fersoy, projenin temel etkinliklerini ve çıktılarını katılımcılarla paylaşarak, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki iyi uygulamaların yararlanıcı ülkeler arasında paylaşılmasının önemini vurguladı.

Fersoy’un sunumunu takip eden oturumda katılımcılar, FISHCap’in alt bölgedeki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünü nasıl etkilediğini öğrenme fırsatı buldular. Bu oturumda, ulusal proje koordinatörleri videolar eşliğinde sunumlar yaptılar. Çalıştayın ilk günü, katılımcıların bölge ölçeğindeki boşluklar ve önceliklere odaklanan tartışmalarıyla sona erdi.

Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar, projenin sürdürülebilirliği konusunda yapıcı katkılar sundular. Paylaşılan proje fikirlerinin zenginliği, FISHCap’in farklı biçimlerde yeni ufuklar keşfetmesi için umut verdi.

FAO-TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMLARI HAKKINDA

FAO-Türkiye Ortaklık Programları; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistemlerin korunmasına destek olmayı amaçlar.

2007’de başlatılan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı’nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP’nin ikinci fazı ve aynı zamanda FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye’nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları’na ulaştı.

Makale Kategorisindeki Yazılar
14 Kasım 20233 dk okuma

WASDE Gündemi: Buğday, iri taneli tahıllar ve hayvansal üretimde değişen dinamikler

17 Ekim 20237 dk okuma

IGC küresel tahıl üretim trendlerine ilişkin son verileri açıkladı

07 Ekim 20195 dk okuma

Yem bileşenleri için ekstrüzyon pişirme - etkin yeme giden yol

Gıda güvenliği, küresel kurumlar ve Avrupa kurumları düzeyinde sıkça tartışılan bir konu. İnsan nüf...