BLOG

Yaz ve Kış Dönemlerinde Fiberglas ve Metal Silolardaki Yem Korunmasının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

07 Ekim 20194 dk okuma

Agritech SRL, Catholic University of the Sacred Heart Ziraat Fakültesi'ni Cerzoo (Piacenza Zootekni ve Çevre Araştırma Merkezi- İtalya) ile işbirliği halinde Chore Time’in ürettiği galvanize metal silolar ile fiberglas siloların performansları üzerinde karşılaştırmalı çalışma yapmakla görevlendirdi.

Prof. Gianfranco Piva Tarım Uzmanı Catholic University of the Sacred Heart

Agritech SRL, Catholic University of the Sacred Heart Ziraat Fakültesi'ni Cerzoo (Piacenza Zootekni ve Çevre Araştırma Merkezi- İtalya) ile işbirliği halinde Chore Time’in ürettiği galvanize metal silolar ile fiberglas siloların performansları üzerinde karşılaştırmalı çalışma yapmakla görevlendirdi. Araştırma, 21 Temmuz 2008 ile 2 Şubat 2009 tarihleri arasını kapsamaktadır.

ÇALIŞMANIN AMACI: Bu çalışmanın amacı, yaz ve kış döneminde fiberglas ve galvanizli metal silolarda depolanan unlu bir formda olan dökme domuz yeminin korunmasının karşılaştırmalı analizini yapmaktı.

KARŞILAŞTIRILAN NUMUNELER 1. Depolama Siloları Çalışma, Agritech’in tedarik ettiği her biri 6 ton olan toplam 6 silo üzerinde yapıldı. Bu silolardan üçü fiberglas (VTR), diğer üçü de metaldi (MET). Silolar, güneş ışığına maruz kalma açısından aynı çevre şartlarında çiftler hâlinde (VTR-MET) kuruldu.

2. Depolanan Yem Deney için seçilen yem, 50-60 kg canlı ağırlığa sahip domuzlar için unlu formda olan ticari karma yemdi ve aynı partiden alınarak silolarda eşit miktarda depolandı.

Siloların kademeli olarak boşaltıldığı standart bir çiftlikte olduğu gibi, silolar normal kullanım koşullarını yeniden sahnelemek adına sadece gerçek kapasitelerinin 2 / 3'ü oranında dolduruldu. İdeal olmayan depolama ve yaza ait tipik çevre koşullarıyla bağlantılı nihai etkileri kanıtlamak adına, ana yeme lipidik entegrasyon olarak bir miktar bitkisel yağ ilave edildi.

3. Süreç Çalışma 2008 yılının Temmuz ayı ile 2009'un Şubat ayı arasında gerçekleştirildi.

4. Ölçümler 4 ay süren yaz deneyi sürecinde, aşağıdaki ölçümler yapılmıştır:

a) Sıcaklık (T°): Min. ve Max. termometreler, dış ortamda T° MAX, T° MIN değerleri T° INSTANT (anlık) değerlerini kullanarak, siloların (siloların kapağı ile besleme yüzeyi arasındaki boş hacim) içindeki hava sıcaklığı ve yemin sıcaklığı (kütlenin ilk 10 cm derinine yerleştirilen bir termometreyle) farklı günlerde ölçüldü.

b) Her silonun üst ve alt kısımlarından alınan yem numunelerine dayanarak 20 gün boyunca salınan peroksit miktarı.

3 aylık kış deneyi sırasında aşağıdaki ölçümler yapılmıştır:

c) Sıcaklık (T°): Min. ve Max. termometreler, dış ortamda T° MAX, T° MIN değerleri T° INSTANT (anlık) değerlerini kullanarak, siloların (siloların kapağı ile besleme yüzeyi arasındaki boş hacim) içindeki hava sıcaklığı ve yem sıcaklığı (kütlenin ilk 10 cm derinine yerleştirilen bir termometreyle) farklı günlerde ölçüldü.

5. Sonuçlar Yaz dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar fark edildi:

- Siloların içindeki havanın sıcaklığı ile metal silolarla ilgili olarak saklanan yemin sıcaklığı arasında dikkate değer farklılıklar mevcuttur.

İncelemelerin çoğunda meydana gelen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır ve çizelgelerde, araştırma tarihine karşılık gelen bazı yıldız işaretleri ile belirtilmiştir. Gözlenebildiği gibi, büyük miktarda önemli işaretler fiberglas silolarının sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklı olduğunu ve hem havayı hem de yem sıcaklığını metal silolardan daha iyi kontrol edebildiğini kanıtlamaktadır.

Fiberglas silolarda (VTR) anlık, minimum ve maksimum sıcaklıklar, incelemelerin çoğunda metal silolarından (MET) daha iyi sonuç verdi. Özellikle kütlenin üst kısmında yemin MAX T0 ve metal silolardaki sıcaklık, VTR ve MET arasında 3 numaralı Delta T°'de bildirildiği gibi daha yüksek çıkmaktadır.

Rapor edildiği gibi, kayıt edilen MAX T° ile metal siloların içindeki hava 45°C'ye çıkarken bu farklılıklar 8°C'nin üzerine çıkmaktadır.

Siloların üst kısmındaki yemlerin sıcaklığı metal silolarda 35°C ile 45°C arasındaki sıcaklığa ulaşırken, fiberglas silolarında en yüksek sıcaklık hiçbir zaman 35°C'yi geçmedi (bu zirveye yalnızca üç incelemede ulaşıldı). VTR veya MET silolarda depolanan yemin sıcaklığında karşılaştırılmalı olarak kayıt edilen sıcaklık deltaları (Δ) fiberglas siloların daha iyi bir performans göstermektedir ve fiberglasta lehine sıcaklık farklı 7°C’dir.

- Yem kütlesinin üst ve alt kısımlarında kayıtlı serbest bırakılmış peroksit sayısı ile ilgili olarak, fiberglas siloları daha düşük oranda peroksit göstermektedir ve bunun sonucunda yemde bulunan lipitlerin metal silolarından daha düşük oksidasyonu göstermektedir (…).

- “Silolar içindeki havanın azami sıcaklığı: Fiberglas silolarda kayıt edilen tüm sıcaklık verileri, metal silolarına kayıt edilenlerden istatistiksel olarak daha düşüktür. 15 haftalık deney süreci boyunca ölçülen ortalama fark yaklaşık - yüzde 106,32'dir. Fiberglas silolardaki değerler, “en sıcak” haftalar sırasında çevresel sıcaklıklarla benzeşirken asgari sıcaklıkta olanlara benzer şekilde en düşük (“en soğuk”) değerler dış ortamda ölçülenlerden daha düşük olma eğilimindedir.”

- “Siloların içindeki yemin azami sıcaklığı: İncelemelerin çoğunda, fiberglas silolarda depolanan yemin MAX. T0 değeri metal silolarda kayıtlı olanlardan çok daha düşük değerler gösteriyor.”

(…) “Son olarak yaz deneyinin sonuçlarını tamamlayan testin ikinci kısmında elde edilen sonuçlar, havada ve siloların içindeki yemde kaydedilen sıcaklığın en önemli değişikliklere tabi olan parametre olduğunu ve büyük ölçüde metal siloların malzemesine dayandığını kanıtlamaktadır. Fiberglas silolarda içerideki havanın sıcaklığı ve depolanan dökme yemin sıcaklığı, metal silolarda kayıt edilen sıcaklardan ortalama olarak daha düşüktür.”

Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
14 Kasım 20235 dk okuma

Hayvancılığın ekosistemlere sürdürülebilir etkisi

02 Aralık 20218 dk okuma

Soğutma yöntemiyle tahıl silolarında depolama optimizasyonu

29 Mart 20206 dk okuma

Brexit ve gelecekte yemin bütünlüğünü koruma mücadelesi

Uzun vadeli bir ilişkinin dağılmasıyla yüzleşirken, Sugarich Satın Alma Direktörü Paul Featherstone...