BLOG

WASDE Gündemi: Buğday, iri taneli tahıllar ve hayvansal üretimde değişen dinamikler

14 Kasım 20233 dk okuma Editör

En son WASDE raporunda, ABD buğday arzındaki artış ve iri taneli tahıl üretimindeki küresel azalma gibi kayda değer değişimlere ışık tutan önemli bilgiler yer alıyor. Aylık raporda, yem hammaddeleri ve hayvancılık sektörünü şekillendiren önemli trendleri inceleyerek sektör gözlemcileri için önemli bilgilere yer veriliyor.

Kısa süre önce yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) Ekim raporu, yem hammaddeleri ve hayvancılık endüstrisi için önemli sonuçlar doğuran küresel tarımsal manzaraya ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır. Buğday, iri taneli tahıllar, yağlı tohumlar ve hayvancılık sektörü ile ilgili kilit noktaları inceleyelim.

BUĞDAY GÖRÜNÜMÜ

ABD Perspektifinden: ABD’nin 2023/24 buğday görünümü daha yüksek arz, artan yurt içi kullanım ve değişmeyen ihracata işaret ediyor. Özellikle yem ve küspe kategorilerinde olmak üzere yurt içi kullanımda kayda değer bir artış görüldü ve bu da ortalama çiftlik fiyatını etkiledi.

Küresel Görünüm: Küresel olarak, 2023/24 buğday görünümü azalan arz, azalan tüketim, azalan ticaret ve azalan stokları yansıtıyor. Avustralya, Kazakistan ve Etiyopya’da üretimin azalması gibi faktörler bu görünüme katkıda bulunuyor.

İRİ TANELİ TAHILLAR

ABD Perspektifinden: 2023/24 ABD mısır görünümü, azalan arz, daha düşük yem ve rezidüel kullanımı ve daha düșük miktardaki kapanış stoklarını gösteriyor. Düşük üretim ve başlangıç stokları ihracattaki düşüşle birlikte kapanış stoklarını ve sezon ortalaması mısır fiyatını etkiliyor.

Küresel İri Taneli Tahıl Üretimi: Küresel olarak, 2023/24 için iri taneli tahıl üretiminin Arjantin, Moldova, AB ve Paraguay için mısır üretimindeki düzenlemelerle azalacağı tahmin ediliyor. Ticaretteki değişiklikler Arjantin ve Paraguay için daha fazla mısır ihracatı içerirken, Amerika Birleşik Devletleri için bir düşüş söz konusu.

YAĞLI TOHUMLAR

ABD Yağlı Tohum Üretimi: 2023/24 ABD yağlı tohum üretiminin soya fasulyesi, pamuk tohumu, yer fıstığı, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumu üretimindeki düşüşler sebebiyle azalacağı öngörülüyor. Soya fasulyesi üretimi, düşük verime bağlı olarak azalırken, ihracatı ve kapanış stoklarını etkiliyor.

Dünya Yağlı Tohum Üretimi: Yurt dışı yağlı tohum üretimi, özellikle Hindistan’ın soya fasulyesi ve yer fıstığı üretimindeki ve Kanada’nın kanola üretimindeki düşüş nedeniyle geriledi. Küresel soya fasulyesi ihracatı, ABD ihracatındaki düşüşten etkilenirken, Brezilya’dan yapılan yüksek sevkiyatlarla kısmen dengelenmiş görünüyor.

ÇİFTLİK HAYVANLARI, KÜMES HAYVANLARI VE SÜT ÜRÜNLERI

Kırmızı Et ve Kanatlı Üretimi: Kırmızı et ve kümes hayvanlarında üretim için 2023 tahmini, kırmızı et üretiminin artması ancak broyler ve hindi üretiminin azalması ile değiştirildi. Toplam kesimdeki artış ve karkas ağırlıklarındaki değişiklikler ayarlamalara katkıda bulundu.

Ticaret ve Fiyat Ayarlamaları: Sığır eti ithalatı güçlü talebi yansıtacak şekilde artarken, ihracat artan rekabet sebebiyle azaldı. Domuz eti ithalatı rakamları 2023 ve 2024 yılları için artarken, broyler ihracatı 2023 yılı için yükselmiş ancak 2024 yılı için düşmüştür. Sığır, domuz, piliç ve hindi dahil olmak üzere çeşitli sektörler için fiyat tahminlerinde mevcut piyasa şartlarına göre ayarlamalar yapıldı.

Süt ve Süt Ürünleri Sektörü: Süt üretim tahmini 2023 yılı için artırılırken, 2024 yılı için tahminlerde değişiklik yapılmadı. Tereyağı, peynir, yağsız süt tozu (NDM) ve peynir altı suyu tozundaki değişiklikleri yansıtan yağ bazlı ithalat, yağsız-katı bazlı ithalat ve ihracatta fiyat ayarlamaları görülüyor.

Sonuç olarak, WASDE raporu yem hammaddeleri ve hayvancılık sektörü için dinamik bir tablo çiziyor. Üretim değişiklikleri, ticaret ayarlamaları ve fiyat tahminleri gibi faktörler önümüzdeki aylarda küresel tarım manzarasını etkileyecek. Yem ve hayvancılık sektörlerindeki tüm taraflar stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde bu gelişmeleri yakından takip etmek durumunda.

Makale Kategorisindeki Yazılar
09 Eylül 20224 dk okuma

BÜYÜKBAŞ BESİ RASYONLARINDA YONCA KURU OTU KULLANIMI

22 Mayıs 20232 dk okuma

Aflatoksin dersleri: prosedürler tam olarak uygulanmıyor

08 Şubat 20228 dk okuma

Küresel Tahıl Ve Yem Ticaretinde Uluslararası Standartlar