BLOG

Küresel tahıl ve yem ticaretinde Uluslararası standartlar

21 Kasım 20197 dk okuma

Tarım ürünlerinin uluslararası ticareti, gıdaların üretim fazlasının olduğu alanlardan açığın bulunduğu alanlara verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar ve nüfusu artan dünyada gıda güvencesi için temel bir faktördür. Gafta’nın görevi, serbest ticareti teşvik etmek ve dünya çapında toptan malların ve diğer ürünlerin hareketini kolaylaştıran bir dizi hizmet sunmaktır.

Sarah Mann Teknik Müdür Gafta

Gafta, dünya genelinde üzerinde tarım ürünleri ve hayvan yemi ticareti yapan 95 ülkeden 1900'ün üye şirketi temsil eden uluslararası bir ticaret birliğidir. Gafta, dünyadaki tahıl ticaretinin %80'inin sevk edildiği tahmin edilen standart sözleşme şekillerini tasarlar ve idame ettirir.

Gafta sözleşme formları içerisinde, tarım ürünlerinin ticareti için gerekli olan teknik hizmetler ile ilgili özel şartlar bulunmaktadır. Bu teknik hizmetler arasında analiz, fümigasyon, denetim, örnekleme ve tartma bulunmaktadır. Gafta, bu hizmetleri sunan üyelere en iyi uygulama standartlarını ve kodlarını sunmakta ve bağımsız denetim aracılığıyla bunlara uymalarını ve değerlendirmelerini sağlamaktadır. Gereksinimleri karşılayan üyeler, Gafta web sitesinde bulunan Onaylı Kayıt Sicili listesine alınır.

Aşağıda hakkında daha fazla ayrıntının verildiği üç Onaylı Kaydın her biri için özel şartlar vardır. Her Onaylı Kayıt Sicilinde, ilgili uluslararası tarım ticaretine yönelik bu hizmetleri sağlamak için en iyi uygulama gereksinimlerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan Uygulama Esasları ve bir Gafta Standardı vardır.

Tüm Uygulama Esasları listeleri ve Gafta Standardı, ilgili kategorideki Gafta üyelerinden oluşan ve farklı işletme türlerini ve farklı coğrafi bölgeleri temsil eden bir Uzman Grubu tarafından yazılmış ve geliştirildi. Hizmetlerin kullanıcıları ayrıca kamuoyu görüşünün alınması ve çeşitli Gafta Komiteleri aracılığıyla geliştirmeye dâhil edildi.

Onaylı Kayıt Sicillerinin her biri için, üyenin tanınmış bir sertifika programına göre bağımsız olarak denetlenmesi şartı vardır. İlgili kilit uluslararası akreditasyonlar, denetim şirketleri için ISO17020 ve analitik hizmetler için ISO17025'tir. Gafta Denetim, Numune Alma ve Tartım Standardı ve Gafta Analiz ve Test Standardı, tam akreditasyonun uygun bir seçenek olmadığı üyeler için alternatif sertifikalandırma temin eder. Gafta Fümigasyon Standardı tarımsal ürünlerin fümigasyonu için tek uluslararası standart olarak kabul görmektedir; alternatifi yoktur. Gafta Standartlarının her biri, uluslararası sertifikalandırma kuruluşu NSF International tarafından her yıl bağımsız bir şekilde denetlenmektedir.

ULUSLARARASI STANDARTLARIN FAYDALARI Uluslararası standartlar, işletmelerden beklenen en iyi uygulama hakkında mutabakat ve netlik sağlar. Birleştirilmiş bir yaklaşımı mümkün kılması sayesinde küresel ticareti güvenle yapılmasını kolaylaştırır. Uluslararası standartların ülkeye özgü standartlara kıyasla kilit faydaları, gecikmelerin ve ticaretteki engellerin kaldırılmasıdır. Tutarlı teslimat ve daha az sorunla karşılaşma ihtimalini anlamak ve bunların gerçekleşmesine uygun hareket etmek için tek bir standarda sahip olarak işletmelerin küresel bir şekilde faaliyet göstermesini kolaylaştırır.

Bu standartlar, kuruluşların prosedürlerinin işleri, çalışanları ve müşterileri için önemli olan şeylere odaklanmalarını sağlar. Daha az deneyimli işletmecilerin daha geniş ve daha uluslararası bir temelde iş yapabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir yapı sağlarlar. En son ve en iyi uygulamalardan verimli bir şekilde öğrenebilirler - 'tekerleği yeniden icat etmek' zorunda kalmazlar. Uluslararası standartlara uygunluk yeni müşterilere erişim sağlayabilir ve bu sayede ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirebilir.

Standartlar genellikle eğitim sağlama konusunda bazı yükümlülükler içerir ve Gafta Standartları bu açıdan oldukça ayrıntılıdır. Gafta; yüz yüze kurslar, seminerler ve online öğrenme seçenekleri ile çeşitli eğitim olanakları sunarak üyelerini destekliyor.

Bağımsız uyumluluk doğrulaması müşteri güvenini kazanmak için kilit konumdadır. Denetimler korkacak bir şey olarak görülmemelidir. Bunlar bağımsız doğrulamayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda küresel pazardaki işletmeleri güçlendirmeye yardımcı olacak iyileştirme alanlarına da dikkat çekebilirler.

Denetim, nizami bağımsız kontrollerin yapıldığı ve kendilerinin kontrol etmelerine gerek olmadığı konularında müşterinin güvenini arttırır. Müşteriler bu hizmetlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda uzman değillerdir ve bu nedenle Onaylı üyelerden yararlanarak kendi amaçları için doğru prosedürleri izlediklerinden emin olabilirler. Üyelere hizmetleri için güçlü bir pazarlama aracı sağlayan Onaylı Kayıt Sicili logolarının tanınması ile müşterinin güveni daha da artar.

GAFTA ONAYLI MÜFETTİŞLER Müfettişler, sözleşmeden doğan gereklilikleri yerine getirmek için bir geminin yüklenmesini ve/veya boşaltılmasını denetlemek ve üründen temsili numuneler almak için alıcılar ve satıcılar tarafından istihdam edilir. Müfettiş ayrıca, malların ağırlığının doğru olup olmadığını doğrulayacak ve yükleme tamamlandığında malların bütünlüğünü korumak için kargo bölmelerini mühürleyecektir.

Müfettişlere Yönelik Uygulama Esasları'na göre, Gafta Onaylı Müfettişlerin denetleme şirketleri için uluslararası akreditasyon olan ISO17020 veya Gafta Denetim, Numune Alma ve Tartım Standardı açısından bağımsız bir şekilde denetlenmesi gerekir. Ayrıca Gafta Numune Alma ve Tartım Kurallarına da uymak zorundadırlar.

Gafta Denetim, Numune Alma ve Tartım Standardı, tarım ürünlerinin gözetimi ve denetlenmesi anında Müfettişlerin operasyonları için özel şartlar getirir. Özellikle, güvenilir ticaret için önemli olan tarafsızlık ve taşeronların ve dışarıdan sağlanan kaynakların kullanımı için bazı şartlar koşar.

Güvenli gıda ve yem tedariği, Gafta’nın misyonunun merkezinde yer alır ve müfettişin bu konuda oynadığı rol, yükleme başlamadan önce yük bölmesi incelemesi yoluyla Standartla karşılanır. Bu aynı zamanda Gafta'nın, üyelerini Uluslararası Yem Taşımacılığı Veritabanı'na yönlendirerek diğer güvence kurumlarıyla nasıl işbirliği yaptığına ve böylece Gafta Standartlarını AB ve uluslararası programlar tarafından belirlenen ve kara yolu, demir yolu ve gemiye yüklenmeden önce deniz yolunu içeren gıda/yem güvenliği standartlarını ile ahenkli hâle getirdiğine iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Gafta Onaylı Müfettişler, sözleşmeye bağlı gerekliliklere göre kalite değerlendirmesi için ticari malların temsili örneklerini almaktan sorumludur. Bunun doğru ve tutarlı bir şekilde yapılması önemlidir. Gafta, Gafta 124 No'lu Numune Alma Kuralları çerçevesinde bunun nasıl yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı talimatlar ve birkaç numune alma kılavuzuyla ilgili ek rehberlik sağlar. Standart ve Kurallar ayrıca, bu numunelerin daha sonra Gafta Onaylı Bir Analiz Uzmanı tarafından test edilmesine yönelik sözleşme gerekliliğini de vurgular.

GAFTA ONAYLI ANALİZ UZMANLARI Gafta Onaylı Analiz Uzmanları, satıcı ve alıcılara sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyacakları kalite bilgilerini içeren numune analizi ve daha sonraki analiz sertifikalarını sunar. Analiz uzmanı, kendilerine müfettişler tarafından sağlanan ve yükleme ve boşaltma limanlarından gelen malları temsil eden numuneleri test eder.

GRTS, yılda iki kez katılımla analistin doğru, güvenilir, tekrarlanabilir analitik veri üretme yeteneğini değerlendirme ve devam eden yeteneklerini göstermeyi amaçlayan laboratuvarlar arası bir yeterlilik test programıdır.

Gafta Onaylı Analiz Uzmanları, Gafta 130 No'lu Analitik Yöntemler Kaydında detaylı olarak açıklanan kararlaştırılmış yöntemlerle analiz vermeyi de kabul etmek zorundadır. Kayıt, mümkün olan her bir analitik test için ISO yöntemlerine göre ayarlanmıştır ve ISO yönteminin olmadığı veya ISO yönteminin alım satım amaçları için uygun olmadığı durumlarda, Gafta kendi yöntemini sunar. Analitik Yöntemler Kaydı, Gafta Onaylı Analiz Uzmanları Grubu tarafından, ticaretle istişare hâlinde düzenli olarak gözden geçirilir.

GAFTA ONAYLI FÜMİGATÖRLER Ticarete konu olan ürünlerin fümigasyonu, işleme veya zararlı böcek istilasının önlenmesi veya belirli zararlı böceklerin girişi veya yayılmasını önlemek için ithalatçı ülkenin bitki sağlığı veya karantina gerekliliklerini yerine getirmesi için sıklıkla istenmektedir. Fümigasyon, zararlıları öldürmek için ürüne kapalı bir ortamda zehirli bir gaz salınması işlemidir. Güvenli ve etkili fümigasyonda, fümigasyon yapan ve fümigasyon bölgesi etrafındaki alanda bulunan kişiler güvende kalır ve zarar görmez; çevre zarar görmez; hedefteki zararlıların tüm yaşam evreleri öldürülür ve ürün hiçbir şekilde zarar görmez. Bu nedenle, fümigasyon işlemleri hem yükleme hem de boşaltma sırasında bir Gafta Onaylı Fümigatör tarafından gerçekleştirilmelidir.

Uluslararası ticarete konu olan tarımsal ürünlerin çoğunun fümigasyonu, fosfin gazı üreten bir ürün kullanılarak, gemilerde gemi ambarında veya konteynerlerde gerçekleştirilir. Gafta Fümigasyon Standardı tarımsal ürünlerin fümigasyonu için tek uluslararası standarttır. Uluslararası sevkiyat düzenlemelerini dikkate alarak, güvenli ve etkili fümigasyon için fümigatörün bizzat bulunmadığı transit fümigasyon işlemi sırasında mürettebatın ve kaptanın güvenliğini sağlaması da dâhil olmak üzere ayrıntılı şartlar öne sürer.

Fümigant ürüne eklendiğinde fümigasyon işlemi bitmiş olmaz. Gemi varış yerine ulaştığında fümigasyon işleminin sona erdirilmesi da en az o kadar önemlidir. Gemi ambarlarının havalandırması ve Gaz Temizleme Sertifikası'nın düzenlenmesi profesyonel bir fümigatör veya sorumlu ulusal makamlarca yapılmalıdır. Ürünün boşaltılmasının güvenli olduğundan emin olmak için doğru ekipmanı kullanan eğitimli teknisyenler tarafından gaz ölçümleri yapılmalıdır. Fümigasyon kalıntıları (torbalar ve paketler gibi) tehlikeli atıklardır ve yerel düzenlemelere uygun olarak taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Gafta Fümigasyon Standardı bunun için gereklilikleri içerir ve Gafta sözleşmeleri satıcıların ve alıcıların bu konudaki yükümlülüklerinin farkında olmalarını sağlamak için yakın zamanda güncellenmiştir.

Tarım ürünlerinin uluslararası ticareti, gıdaların üretim fazlasının olduğu alanlardan açığın bulunduğu alanlara verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar ve nüfusu artan dünyada gıda güvencesi için temel bir faktördür. Gafta’nın görevi, serbest ticareti teşvik etmek ve dünya çapında toptan malların ve diğer ürünlerin hareketini kolaylaştıran bir dizi hizmet sunmaktır. Gafta Uygulama Esaslarına, Standartlarına ve Kurallarına dayanan Onaylı Kayıtlar, tutarlı ticarette önemli bir destek mekanizmasıdır. Gafta ve sunduğu hizmetler hakkında daha fazla bilgiye www.gafta.com adresinden erişebilirsiniz.

* Sayılar yazıldıkları tarih için geçerlidir. Onaylı Kayıtlar gerçek zamanlı olarak güncellenir. Güncel bilgiler için lütfen www.gafta.com/membership-directory adresini ziyaret ediniz. [box type="shadow" align="aligncenter" class="" width="300"]Sarah Mann, Gafta'da 3 buçuk yıldan beri Teknik Müdür olarak görev yapmış ve bu süre zarfında Gafta Standartları ile Gafta Onaylı Kayıtların gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve teslimatını yönetmiştir. Sarah, İngiltere Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi Ziraat bölümü mezunudur ve İngiltere tarım ve uluslararası tahıl ticareti ile gıda ve yem endüstrisi için geçerli uluslararası standartlar konusunda geniş deneyime sahiptir. [/box]
Etiketler
#numune alma
Özel Dosya Kategorisindeki Yazılar
09 Kasım 20182 dk okuma

YEM İÇİN ALTERNATİF HAMMADDE KAYNAKLARI VE BÖCEK ENDÜSTRİSİ

Gıda sektörü protein açığına çare arıyor. Uluslararası Gıda ve Yem İçin Böcekler Platformu (IPIFF) ...

15 Temmuz 20187 dk okuma

Avrupa Protein Planı ve Çevre Dostu Yem Geliştirmek

Avrupa Birliği ve Türkiye'deki yem endüstrilerinin her ikisi de önemli bir protein açığına sahiptir...