BLOG

Nem kontrolü ile daha kaliteli ve daha değerli yem

19 Ekim 20237 dk okuma Editör

Hammaddelerin girişinden nihai ürünün paketlenmesine kadar malzemelerinizin nem oranını bilmek ve kontrol altında tutmak, verimliliği en üst düzeye çıkarmanın, üretkenliği optimize etmenin ve yüksek kaliteli ve tutarlı üretimin anahtarıdır.


Neal Cass
Satış Müdürü
Hydronix


Hammaddelerin nem içeriğindeki değişkenlik, geçmişte yem işleyicileri için bir zorluk teşkil etmiştir. Ham maddelerin nem içeriği hasat, nakliye ve depolama sırasında hâkim olan çevresel şartlara bağlı olarak değişir. Geleneksel çevrimdışı testler zaman alıcıdır, hataya açıktır ve proses boyunca akış halindeki malzemeyi temsil etmez.

Mükemmel çözüm, akış halindeki malzemelerin nem içeriğini sürekli olarak ölçmek ve nem değişimlerini gerçek zamanlı olarak düzeltmektir. Geçmişte bu tür sistemlerin kullanımı karmaşıktı ve sürekli kompleks ve maliyetli bakım gerektiriyordu. Artık tüm proses boyunca nem içeriğini basit ve ekonomik bir şekilde kontrol edebilen modern, sofistike, güvenilir ve ekonomik nem sensörleri mevcuttur.

Şekil 1: Çevrimiçi nem sensörleri

Çevrimiçi nem ölçüm sensörlerinin kullanılması, kontrol sisteminin değişikliklere otomatik olarak tepki vermesini ve depolama, ileri işleme veya nihai paketleme için olması fark etmeksizin, malzemede sürekli ve hassas bir nem seviyesi elde etmek için prosesi ayarlamasını sağlar.

1. NEDEN NEM ÖLÇÜMÜ YAPMALISINIZ?

Ham maddeler nem içeriği bakımından farklılık gösterir ve bu farklılık tartımda tutarsızlıklara yol açar. Kullanılabilir malzemenin ağırlığı nem içeriğine bağlı olarak değişecektir. Nem içeriğinin artması daha az kullanılabilir malzeme olduğu anlamına gelir. Nem içeriğindeki bir azalma, verilen ağırlık için daha fazla kullanılabilir malzeme sunar. Telafi edilmediği takdirde bu durum, bir formülasyona farklı oranlarda kullanılabilir malzeme eklenmesine yol açar. Bu durum hem nihai verimi etkiler hem de besin değerinde değişikliklere sebep olur.

Kurutma işlemi sırasında nemin doğru şekilde kontrol edilmesi, az ve aşırı kurutmayı önler. Malzemenin aşırı kurutulması aşırı enerji harcanmasına sebep olur, verimi düşürür ve kurutulan malzemeye zarar verebilir (örneğin, çok hızlı kurutulursa malzeme kolayca kırılabilir). Az kurutmak ise, mikotoksin gelişimine yol açabilir ve malzemenin depolama ömrünü azaltır.

Kurutulan malzemenin izin verilen maksimum değerin altında olması gerekeceğinden ötürü, nem ölçüm sisteminin hassasiyeti kurutucunun nihai nem hedefini etkileyecektir. Maksimum değere mümkün olduğunca yaklaşabilen bir nem sensörü kullanırsanız, gereken ekstra kurutma miktarını azaltırsınız. Bu da boşa harcanan enerjiyi azaltır.

Bu genellikle küçük bir düşüş olarak görülse de hedefle aradaki mesafenin azaltılması enerjide daha önemli tasarruflar sağlayacaktır.

%+/-1,0 yerine %0,5 hassasiyetle ölçüm yapabilen bir nem sensörüne güvenmeyi seçmek küçük bir gelişme gibi görünmektedir. Ancak yine de malzemeyi %20,0’den maksimum %14,0’e kadar kurutan bir proses düşündüğünüzü varsayalım. Bu durumda Şekil 2’den, sensör hassasiyetindeki %0,5’lik iyileştirmenin, enerji girdisi nem kaybıyla orantılıysa çok daha önemli %7,15’lik bir enerji tasarrufu sağladığını görebilirsiniz.

Şekil 2: Hedef hassasiyette %0,5 iyileşme ile elde edilen enerji tasarrufu

2. NEM NEREDE ÖLÇÜLMELİ?

Süreç boyunca nem kontrolü, daha kaliteli, dengeli ve daha değerli yemlerin üretilmesini sağlar:

Kurutucu çıkışında Depolama için Kurutma - Bu aşamada, yaş malzeme sıcak noktalar ve mikotoksinler gibi ciddi sorunlara yol açabileceğinden veya böceklerin gelişmesine izin verebileceğinden, işlemi hedef nemde tutmak çok önemlidir.

Tavlama sisteminin giriş kısmında Öğütme / Tavlama - Bu işlem, kabuğun doğru şekilde ayrılmasını sağlamak için öğütmeden önce tahılların ve hububatın nemini düzenler. Su seviyesi aynı zamanda öğütülmüş tozun nihai boyutunu ve şeklini de etkiler.

Şartlandırma işlemi sırasında Peletleme / Şartlandırma - Bu işlem sırasında buhar kullanılarak malzeme akışına su ve ısı eklenir. Doğru nemin elde edilmesi mükemmel peletlerin üretilmesini sağlar ve kalıbın hasar görme riskini ortadan kaldırır.

Kurutucu çıkış kısmında paketleme için kurutma - Ham maddelerin nem kontrolünden yararlanması gibi, yemin de verim kaybı olmadan uzun raf ömrü sağlamak için belirli bir hedefe göre kurutulması gerekir.

3. ÇEVRİMİÇİ VS ÇEVRIMDIŞI NEM ÖLÇÜMÜ?

Gerçek zamanlı olarak çevrimiçi ölçüm yapmak, çevrimdışı ölçümlere göre önemli avantajlar sunar.

Periyodik çevrimdışı örnekleme işlemi zaman alır ve:

  • Ekipman ölçüm
  • Proses
  • Numune alma

hatalarına tabidir. 

Ekipman ölçüm hataları. Tüm laboratuvar ekipmanları ister numuneyi ısıtıp ağırlık kaybına bakarak ister fiziksel bir özelliğe bakarak olsun, nemi dolaylı bir yöntem kullanarak ölçer; bu sebeple kalibrasyon gerekliliklerine tabi olacak ve kendi hassasiyet toleranslarına sahip olacaktır. Birden fazla test ile bunlar istatistiksel olarak telafi edilebilir.

Proses hataları. Laboratuvar testleri yapılırken hatalar kolayca ortaya çıkabilir. Dikkatli bir teknikle bunlar en aza indirilebilir.

Numune alma hataları. Sürekli değişen doğal süreçler için, numuneye dayalı bir ölçüm, Şekil 3’te gösterildiği gibi, numune alma hatası nedeniyle malzeme akışının hiçbir zaman tam bir temsili olmayacaktır.

Şekil 3’te görüldüğü gibi, malzeme akışının gerçek zamanlı ortalaması %12’dir. 60, 120 ve 180 saniyede alınan üç numune ortalama %14 verir ki bu da %2’lik bir hata demektir.