BLOG

Küresel tedarik zincirinde zararlı yönetimi

10 Mayıs 20246 dk okuma

Peter de Weert
Genel Müdür 
Control Union Pest Management  

Karmaşık küresel tedarik zincirimizde taşınan, depolanan ve işlenen tarımsal ürünler, sıklıkla depolanmış ürün zararlıları olarak adlandırılan küçük böcekler tarafından tehdit edilmektedir. Ürün kalitesine zarar verdikleri ve sonuçta mutlak hacimleri azalttıkları için gıda, yem, değirmencilik ve tütün endüstrisi için büyük bir tehlike oluştururlar. Control Union Pest Management, Hollanda’dan Avustralya ve Vietnam’a kadar dünya çapında bu zararlılarla mücadele konusunda uzmanlaşmıştır.

Zararlılarla mücadele etmek basit bir iş değildir, zira zararlılar tedarik zincirlerinin birden fazla bölümünde yer alırlar ve genellikle en beklenmedik anda kargoda ortaya çıkarlar.

Control Union Pest Management, daha sağlıklı ve daha güvenli bir gıda endüstrisine katkıda bulunmak için geliştirmiş olduğu iki tür çözümü sunmaktadır: Geleneksel Fumigasyon ve Toksik Olmayan Fumigasyon.

GELENEKSEL FUMİGASYON

Geleneksel fumigasyon kıtalar arasında uzun yol yapan büyük deniz taşıtları için mükemmel bir tercihtir. Esas olarak, bir kargo ambarının her yerine kolayca yayılan fosfin gibi gazlar kullanır. Bu derin nüfuz, uygun dozajlar ve uygulama süresiyle birleştiğinde, yaşam döngülerinin tüm aşamalarındaki zararlıların yok edilmesini sağlar. Buradaki asıl kazanç, bu yöntemin kargoyu en iyi durumda tutmada ve zararlılardan gelebilecek bir tahribatı önlemede ne kadar etkili olduğudur.

Geleneksel fumigasyonun en büyük avantajı Control Union’ın küresel olarak sağlayabileceği hız ve verimliliktir. Hassas fumigasyon süreci hala oldukça hızlı bir şekilde tamamlanabilir, bekleme sürelerini kısaltır ve gemilerin sıkı programlarına sadık kalmalarına yardımcı olur. Bu, özellikle seri hareket etmesi gereken ürün sevkiyatları için çok önemlidir. Buna ek olarak, geleneksel fumigasyon yöntemleri son derece güvenilirdir ve şirketlerin uluslararası nakliye ve güvenlik standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olan sonuçlarda tutarlılık sağlar.

Her işlemin Gafta Fumigasyon standardı gibi katı yönetmelikler uyarınca yapılması gerektiğinden, güvenlik her şeyden önemlidir. Bu, Control Union ekibinin yanı sıra gemi mürettebatının ve yükleme ve boşaltma limanlarında gemilerde çalışan diğer kişilerin güvenliğini sağlar. Güvenilirliği ve etkinliği ile geleneksel fumigasyonun, kargolarını zararlılardan korumak isteyen birçok küresel nakliye şirketi için tercih edilen bir yöntem olması şaşırtıcı değildir.

TOKSİK OLMAYAN FUMİGASYON

Geleneksel yöntemlerin yanı sıra, depolanmış ürün zararlılarından kurtulmak için toksik olmayan yöntem ve teknikler de vardır.

Temel fikir şu şekildedir: Kargo, hafif bir aşırı basıncın yaratılabileceği bir ortama getirilir. Bunlar özel olarak tasarlanmış gaz geçirmez odalar olabileceği gibi normal silolar ya da branda çadırlar da olabilir. Bir sonraki adım, ortam havasından geçici olarak tutulan doğal nitrojeni bu ortama akıtma tekniğini kullanmaktır. Daha fazla nitrojen akıtıldığında, oksijen seviyelerinin %2’nin altına düşmesine yol açacak şekilde yapıdan kaybedilir. Bu seviyede, herhangi bir canlı evresindeki herhangi bir canlı zararlı yaşayamaz. Bu tekniği ‘Oksijen yoksa yaşam da yoktur’ temel prensibiyle geliştirdik. Bu tekniğin avantajı, tüm yaşam evrelerindeki tüm zararlıların etkisiz hale getirilmesini garanti edebilmemizdir. Bu, yumurta ve larvaların bile bu teknikle yok edilebileceği anlamına gelmektedir.

a, Kontrollü Atmosfer

Kontrollü atmosfer (KA) kurulumu, özellikle buğday, arpa, pirinç, fındık, tahıl, tütün, un ve daha birçok değerli kuru ürünün korunması için önleyici ve iyileştirici zararlı yönetimi için oldukça tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir. Bu teknik, ürünlerin oksijen seviyesinin önemli ölçüde azaltıldığı hava geçirmez odalara veya kaplara yerleştirilmesini içerir. KA’nın sırrı, zararlıların hayatta kalamayacağı bir ortam oluşturabilme yeteneğinde yatmaktadır.

Kontrollü atmosfer uygulamalarını bu kadar cazip kılan şey, toksik olmayan doğalarıdır - ağır kimyasallar kullanılmaz, bu nedenle çalışanlar için tehlike yoktur, ürünlerde kalıntı kalmaz ve direnç sorunları yaşanmaz. Bu özellik, gıda ve baharat gibi insan tüketimine yönelik ürünler için daha da önemlidir.

Bu KA odaları ve konteynerler, ister üretim sahası içinde ister açık havada olsun, her türlü alana uyacak şekilde özel olarak üretilebilir ve ihtiyaç duyulan hacme göre ölçeklendirilebilir. İster küçük bir baharat partisi ister büyük bir pirinç yükü olsun, kontrollü atmosfer odaları ürünlerinizi güvenlik veya kaliteden ödün vermeden zararlılardan uzak tutmak için güvenli, temiz ve verimli bir çözüm sunar.

b. Silo uygulamaları

Tesislerinde hâlihazırda Silo bulunan Müşteriler için silo uygulamaları büyük bir avantaj sağlayabilir. Control Union Zararlı Yönetimi, aşağıdaki şekilde çalışan özel bir ‘tak ve çalıştır sistemi’ geliştirmiştir: KA odalarına benzer şekilde, sistemin merkezinde, standart 20 veya 40 fitlik bir konteyner içinde yer alan ve düşük oksijenli bir dönüştürücü içeren Makine Odası bulunmaktadır. Süreç, oksijen seviyesinin önemli ölçüde düşürüldüğü Makine Odasına hava girişiyle başlar. Artık %1,5’ten daha az oksijen içeren işlenmiş hava, bir tüp aracılığıyla siloya yönlendirilir.

Bu teknikle, tıpkı Kontrollü Atmosfer Odalarında olduğu gibi düşük oksijenli bir ortam yaratılır. Bu teknik, bir KA odasıyla aynı faydaları silo içerisinde sunacaktır. Güvenliği sağlamak ve siloda yapısal hasarı önlemek için entegre O2 ölçüm ünitesine sahip bir Aşırı/Düşük Basınç Valfi monte edilmiştir. Bu kritik bileşen içe veya dışa doğru patlamayı önlemek için silo içindeki basıncı düzenler ve arıtmanın etkinliğini kontrol etmek ve değerlendirmek için hayati bilgiler sağlamak üzere oksijen seviyelerini sürekli olarak izler.

c. Dökme ürünlerde toksiksiz çadır altı işlem

Uygulama yapması gereken emtia sahipleri, Dökme toksik olmayan uygulamalara da başvurabilir. Bu teknik, ön yatırım gerektirmediği ve hemen temin edilebildiği için ‘tek seferlik’ işlemler için çok uygundur.

İşleyiş şu şekildedir: Durumu değerlendirerek, zararlı istilasının türlerini ve şiddetini belirleyerek ve kargonun gerçek boyutunu ölçerek işe başlıyoruz. Müdahalemiz basit ve esnek olacak şekilde tasarlanır. Kargo ortamının mümkün olduğunca sızdırmaz olmasını sağlıyoruz, oksijen, sıcaklık ve nem için gerekli kablosuz sensörleri yerleştiriyoruz ve ardından işleme başlıyoruz. Tüm parametrelerin (O2, sıcaklık, bağıl nem) sürekli olarak çevrimiçi izlenmesi, süreç boyunca optimum şartları korumamızı sağlar. İşlem tamamlandığında ekipmanımızı çıkarırız ve ürününüz gazdan arındırma gerekmeksizin hemen nakliyeye veya kullanım amacına hazır hale gelir.

d. Isıl işlem

Isıl İşlem, ahşap ambalaj malzemeleri, depolar, anıt binalar, fabrikalar ve antikalar gibi bir dizi uygulamada zararlıları etkisiz hale getirmek için tasarlanmış özel bir çözüm sunar. Bu hizmet, özellikle uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemelerini düzenleyen Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartları No. 15’e (ISPM 15) uygunluk sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu teknik, ürünlere hasar vermeden zararlıların ortadan kaldırılmasını sağlamak için ortam sıcaklığının tipik olarak 56°C ila 75°C (132 ila 167°F) arasında belirli bir aralıkta kontrol edilmesi anlamına gelir. Sıcaklıktaki bu kademeli artış, hem hassas hem de sağlam ürünlerin bütünlüğünü korumak için son teknoloji ekipman kullanılarak titizlikle takip edilir.

İster ürünlerinizin güvenli konteynerlerde işlem görmesini, ister kontrollü atmosferlerde hassas şartlarda çalışmasını istiyor olun, ister mobil bir kuruluma ihtiyaç duyuyor olun, sizi teminat altına aldık. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun, çözümlerimizi özel ihtiyaçlarınıza uygun hale getiriyoruz. Uzmanlığımızla, ürünlerinizin küresel standartlara uygunluğunu garanti ediyor, onları zararlılara karşı koruyor ve özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgeler için Kahverengi Kokarca Böceğine (BMSB) karşı koruma konusunda ihracat düzenlemelerine uygunluğu sağlıyoruz.

Control Union Zararlı Yönetimi, yenilikçi zararlı yönetimi çözümleriyle küresel tedarik zincirlerini korumayı taahhüt eder. Geleneksel yöntemlerden toksik olmayan fumigasyon yöntemlerine kadar uzanan hizmet yelpazemiz, ürün güvenliği ve uluslararası standartlara uygunluk sağlar. İster Kontrollü Atmosfer kurulumları, ister özel Silo Uygulamaları veya hızlı, esnek müdahaleler yoluyla olsun, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çevre dostu çözümler sunuyoruz. Sevkiyatlarınızı güvende ve operasyonlarınızı sorunsuz tutmak, ürünlerinizin zararlılardan arınmış ve en yüksek kalitede kalmasını sağlamak için bizimle iş birliği yapın.

Makale Kategorisindeki Yazılar
02 Kasım 20225 dk okuma

Böcek yetiştiriciliği ticarileşiyor: Geleceğe dair perspektifler ( 3 )

04 Temmuz 20236 dk okuma

Yem sektörünü her seferinde bir RSPO Kredisi ile daha sürdürülebilir hale getirmek

13 Nisan 20232 dk okuma

ALAPALA Feed Tech, Yem Değirmeni Teknolojilerinde Lider Bir Marka Olmayı Hedefliyor