BLOG

Hayvancılık işletmelerine yüzde 50 yatırım hibesi

09 Temmuz 20213 dk okuma

Tarım Bakanlığı, hayvansal üretim yapan işletmelerin yapacağı yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Desteklenecek kalemler arasında yem makinesi yatırımı da yer alıyor.

Bayburt'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 50 hibe ödemesi yapılacak. Başvuruların 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği hibelerde amaç yeni kurulacak işletmeleri veya kapasite artırmayı planlayan üreticileri teşvik etmek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ve Uygulama Rehberi yayınlandı. Bayburt'ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacak.

DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde;

  • yeni ahır, ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı, rehabilitasyonu için inşaat kaleminde yüzde 50 hibe,
  • hayvan barınağı amaçlı çadır alımına yüzde 50 hibe,
  • yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinası, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine, alet ve ekipman kaleminde de yüzde 50 hibe, desteği uygulanacak.

2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli, yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği yapılacak.

Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 hibe verilecek. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsayacak. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilecek.

Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe kullandırılacak.

Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak.

İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak uygulanacak.

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecek. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021'e kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunacak. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

Hibelerden, kararın yayımlandığı tarihte işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak.

Yatırım tutarı üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilecek. Onaylanan proje tutarının, belirlenen üst sınırını aşan kısmı, ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
27 Eylül 20181 dk okuma

AFIA ve FAMI-QS güvenliği uluslararası yem/güvenliği gıda programi için anlaşmalarini yeniledi

Amerikan Yem Endüstrisi Birliği (AFIA) ve Özel Yem İçerikleri Kalite ve Güvenlik Sistemi FAMI-QS, A...

29 Mart 20202 dk okuma

Adisseo ve Calysta ortak bir girişim kurdu: Calysseo

Hayvan yem katkı maddelerinin önde gelen firmalarından Bluestar Adisseo Company (Adisseo) ve saygın...

21 Temmuz 20205 dk okuma

İyi öğütme doğru besleme sistemi ile başlar- Çekiçli değirmenler için besleme sistemleri

Thomas RUNDE Müdür Tietjen Verfahren stechnik GmbH Çekiçli değirmen sistemleri ile öğütme planlanır...