BLOG

Güney Afrika: Yem Endüstrisi

02 Kasım 20224 dk okuma

Güney Afrika’nın tarımsal üretimini artırmaya ve endüstrinin ithalata bağımlı yapısında sektör lehine değişikliğe gitmesi gerekiyor. Bununla birlikte, son birkaç yılda yerel soya fasulyesi ve yağ işleme üretimi hızlandı ve bu da ülkedeki hayvan yemi endüstrisine yağ küspesi gibi ekonomik hammaddelerin tedarik edilmesini sağladı. Genel olarak, Güney Afrika yem endüstrisinin geleceği umut verici görünüyor ve önümüzdeki yıllarda yeterli bir büyümeye şahit olması bekleniyor.

Güney Afrika yem endüstrisi, 1930’larda, büyük buhranın hemen ardından başlayan ve ülkede önemli bir ekonomik faaliyet haline gelen uzun bir geçmişe sahip. Son birkaç on yılda ülke, kişi başına düşen gelirde önemli bir artışa şahit oldu ve bu da kentleşmeyi ve yaşam standardının iyileşmesini beraberinde getirdi. Net gelirdeki hızlı büyüme, küreselleşmeyle birleştiğinde, et tüketiminde artışa sebep oldu ve bu da Güney Afrika’da yem endüstrisini canlandırdı. Ülke, hayvansal protein talebinde önemli bir artışa şahitlik ederken, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile gelecekteki hayvan yemi büyümesini optimize etmek için Hayvan Yemi Üreticileri Derneği (AFMA) kuruldu.

Yem Sanayicileri Derneği’nin (AFMA) rakamlarına göre, 2019 yılında tarım sektörü ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYİH) yaklaşık %2’sini oluştururken, tarımsal işleme ise ekonomiye %5 oranında katkı sağladı. Ayrıca, sanayi ürünü hayvan yemi, 2017 yılı itibariyle toplam tarımsal işleme çıktısına %5 katkıda bulunmuştur. Sanayi ürünü hayvan yemine evcil hayvan yemleri, çiftlik hayvanları için yemler ve çiftlik hayvanları için karıştırılmamış yem müstahzarları dâhildir. Bu, yem sanayisini Güney Afrika ekonomisinin önemli sütunlarından biri haline getiriyor.


Şekil 1: Hayvan yeminin Güney Afrika ekonomisine katkısı, 2021

Güney Afrika’nın hayvan yemi fabrikaları, hammaddelerini öncelikle tarım sektöründen ve tarımsal işleme birimlerinden temin etmektedir. Tarım sektörünün ana hammaddeleri yağlı tohumlar, mısır ve diğer tahıllar ve saman gibi kuru maddelerdir. Ayrıca, tarımsal işleme birimlerinden elde edilen hammaddeler; küspeler, tahıl öğütme ürünleri, şeker işlemeden elde edilen melas ve posa ve işlenmiş hayvan küspeleridir. Ek olarak, fosfatlar ve kireçtaşı gibi madencilik sektöründen ve vitaminler ve ilaçlar da dâhil olmak üzere kimya endüstrisinden birkaç ürün de tedarik edilmektedir. Bu hammaddeler kümes hayvanları (broiler, yumurtacı ve damızlık), sığır, sığır, koyun, domuz, at, devekuşu ve evcil hayvanlar için özel yem hazırlamak üzere işlenir. Tüm bu akış haritası, Güney Afrika’nın genel yem endüstrisini anlamak için çok önemli hale geliyor.

Kentleşme ve küreselleşme Güney Afrika’da etkisini artırırken, tüketiciler arasında et tüketimi de önemli ölçüde artıyor. OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2022-2031 raporunda yayınlanan verilere göre, 2019’dan 2021’e kadar kanatlı, sığır ve dana eti, domuz ve koyun tüketiminin sırasıyla 2 milyon 303 bin ton, 987 bin ton, 308 bin ton ve 180 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, aynı rapor, 2022-2031 yılları arasında kümes hayvanları, sığır ve dana eti, domuz ve koyun eti için büyüme oranının sırasıyla %1,23, %1,06, %1,36 ve %0,33 olacağını öngörüyor. Bu istatistikler, Güney Afrika’daki yem endüstrisi için öngörülebilir gelecekte umut verici bir büyüme olarak analiz ediliyor.


Şekil 2: Güney Afrika hayvan yemi endüstrisinin ürün akış haritası, 2020

Son yıllarda Güney Afrika, şiddetli kuraklıklar ve salgın hastalıklar da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki tüm gelir grupları arasında istikrarlı et tüketimine rağmen, pandeminin aniden patlak vermesi ve kaçınılmaz olumsuz iklim şartları, et talebinde düşüşe sebep oldu. Bununla birlikte, yem endüstrisi, özellikle orta sınıf arasında artan gıda harcamaları, kaliteli ete yönelik güçlü talep ve canlanan turizm sektörü sebebiyle son yıllarda kayda değer bir büyüme kaydetti.

Hayvan yemi endüstrisi, tarım ve tarımsal işleme segmentleriyle yakından ilişkili olduğundan, Güney Afrika’nın tarımsal üretimini artırmaya ve endüstrinin ithalata bağımlı yapısında sektör lehine değişikliğe gitmesi gerekiyor. Bununla birlikte, son birkaç yılda yerel soya fasulyesi ve yağ işleme üretimi hızlandı ve bu da ülkedeki hayvan yemi endüstrisine yağ küspesi gibi ekonomik hammaddelerin tedarik edilmesini sağladı. Genel olarak, Güney Afrika yem endüstrisinin geleceği umut verici görünüyor ve önümüzdeki yıllarda yeterli bir büyümeye şahit olması bekleniyor.

Ülke Profili Kategorisindeki Yazılar
01 Aralık 20216 dk okuma

HİNDİSTAN YEM SANAYİİ