BLOG

ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ISI STRESİ

22 Mayıs 20232 dk okuma
Isı stresinin hayvan refahı ve sağlığı, beslenme davranışı, büyüme performansı ve üretkenliği üzerinde kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri vardır. Bu soruna karşı maliyet etkin çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Hayvan metabolizması için, özellikle yaz aylarında, uygun sıcaklığın ve nem düzeyinin üzerine çıkıldığında sığır, kanatlı hayvan ve domuzlarda ısı stresi diye bilinen durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Isı stresi, dünyanın tüm bölgelerinde yüksek verimli hayvanlar için büyük bir endişe kaynağı haline geliyor. Isı stresinin hayvan refahı ve sağlığı, beslenme davranışı, büyüme performansı ve üretkenliği üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Süt sığırları için ideal sıcaklık 10°C’dir. Örneğin, 20 °C ve yüksek nem şartlarında, ısıyı dağıtmaya ve metabolik sıcaklığı azaltmaya çalışan hayvanlarda yem alımının azalması ve deriye doğru kan akışının artması gibi tepkiler meydana gelir. Bu tepkiler, bağırsak sağlığını ve büyümesini bozmanın yanı sıra mortaliteyi artırmakta, dolayısıyla çiftlik hayvanlarının refahını ve üretkenliğini etkilemektedir.

Isı stresi sebebiyle yaşanan performans kaybına ilk örnek süt kaybıdır. Isı stresi yaşayan ineklerde 4 ila 6 litre civarında süt kaybı yaşanabilir. Uzun vadeli bakıldığında da, ısı stresi altındaki annelerin doğurganlıkları azalır, yavrularının doğum bağışıklık fonksiyonunun düşük, hastalığa karşı daha savunmasız ve ilk emzirme döneminde daha az üretken oldukları görülür. Diğer bir uzun vadeli problem ise genel sağlıkla alakalıdır. Isı stresi sırasında ve sonrasında, kötü ayak sağlığı, topallık ve hatta laminitiste artış görülebilir.

Performans ve kârlılıktaki düşüş, hayvansal üretim endüstrilerinin sorunu gidermek için farklı yollar aramalarını gerektirmektedir. Yeterli havalandırma, daha düşük stoklama yoğunlukları dâhil olmak üzere çiftlik içi yönetim çözümleri, soğutma seçenekleri ve daha fazla su vermek ısı stresinin etkilerine karşı mücadele etmek için faydalı olabilir. Ancak çiftçilerin dikkat etmek zorunda oldukları bir diğer unsur da maliyetlerdir. Bu nedenle yem katkı sektörünün ürettiği çözümler sağlık, performans ve maliyetler açısından dikkat çekicidir.Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
02 Aralık 20214 dk okuma

Depolanan tahılda kaliteyi korumanın temel unsurları