BLOG

Aflatoksin dersleri: prosedürler tam olarak uygulanmıyor

22 Mayıs 20232 dk okuma
Yemdeki Aflatoksin B1 ile ilgili son EWS bildirimlerinin ardından, net olmayan beklentilerin ve bazı gerekliliklere aşina olmamanın iletişimsizliğe yol açtığını ve bunun da müşteriye spesifikasyonları karşılamayan mısır teslim edilmesiyle sonuçlandığını tespit ettik. 

İki ana endişe alanı olduğunu gözlemledik; 

1. Ülke notu QM-Milch’in uygulanması ve
2. Aflatoksin B1 Protokolünün uygulanması (TS 1.7 İzleme, bölüm 2). 

Kök neden analizi, her iki program belgesinin gerekliliklerinin doğru şekilde uygulanmadığını göstermiştir. Aflatoksin B1 Protokolünün uygulanmasına ilişkin temel gözlemler şunlardır: 

 mısırın menşei bilinmediğinde daha yüksek risk kategorisinin uygulanmaması;
 Analiz edilen parti ile teslim edilen parti arasındaki bağlantının analiz sertifikasında eksik olması. 

QM-Milch Ülke notunun uygulanmasına ilişkin temel gözlem şudur: 

 GMP+ sertifikalı şirketler ile QM-Milch çiftçileri arasında spesifikasyonlar konusunda net bir iletişimin olmaması. Sonuç olarak, QM-Milch Ülke notunun izin verdiğinden daha yüksek seviyelerde Aflatoksin B1 içeren yemler yanlışlıkla tedarik edilmiş ve sütte aşırı Aflatoksin B1 seviyelerinin bulunmasına sebep olmuştur. 

Benzer olayların tekrarlanmasını en aza indirmek için aşağıdakilerin dikkate alınması gerektiğini vurgulamak isteriz: 

 Çiftçiler her zaman GMP+ sertifikasyon kapsamının QM-Milch’i içerip içermediğini doğrulamalıdır. Yalnızca «QM-Milch” kapsamına sahip GMP+ sertifikalı şirketlerin QM-Milch Çiftçilerine yem tedarik etmesine izin verilir.

 Tedarikçiler, müşterilerine yemin QM-Milch programında kullanılıp kullanılmayacağını sormalıdır. Eğer öyleyse, QM-Milch’e özgü yem güvenlik limitlerinin geçerli olduğu unutulmamalıdır.

 QM-Milch’e özgü yem güvenlik limitlerinde bir aşım olduğunda müşterinizi, Sertifikasyon Kuruluşunuzu ve GMP+ International’ı (bir EWS bildirimi yoluyla) her zaman bilgilendirin. Bu, çiftlik hayvanlarına ve insanlara zarar gelmesini önlemek için derhal harekete geçilmesini sağlamak açısından çok önemlidir.

 Mısır satın alırken, Aflatoksin B1 Protokolünün uygulanması için menşe ülkenin bilinmesi çok önemlidir, bkz. sınıflandırmaya genel bakış. Menşe ülkenin bilinmemesi durumunda, risk kategorisi (Yüksek) uygulanmalıdır.

 Analiz sertifikası ile analiz edilen parti arasında her zaman doğrudan bir bağlantı olmalıdır. Aflatoksin B1 İzleme Protokolü uygulandığında ve menşe ülke yüksek veya orta riskli olarak sınıflandırıldığında, analiz sertifikası 3 aydan eski olamaz. 

İlginiz için teşekkür ederiz. Bu tedbirler, yem güvenliğinin korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya yardımcı oluyor. Bu şekilde, dünya çapında yem güvenliği için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.


Makale Kategorisindeki Yazılar
11 Kasım 20204 dk okuma

UFA AG vaka etüdü - Yenilikçi paketleme ekipmanlarıyla güncel teknolojiyi yakalamak

29 Ocak 20214 dk okuma

Berg + Schmidt'ten sağlıklı hayvanlar için bitkisel lipitler

Yenilikçi yemleme konseptleri, geleceğe dönük hayvancılık için bir önceliktir. EuroTier Digital 202...

13 Nisan 20232 dk okuma

ALAPALA Feed Tech, Yem Değirmeni Teknolojilerinde Lider Bir Marka Olmayı Hedefliyor