BLOG

22 yıl sonra tarım sayımı için düğmeye basıldı

25 Eylül 20232 dk okuma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin tarımsal envanterinin güncellenmesi için tarım sayımı yapılacağını açıkladı. Bu sayım, tarım ürünlerinden yem hammaddelerine kadar sektörün tüm bileşenlerini etkileyerek, yenilikçi ve sürdürülebilir tarımsal üretim politikalarına ışık tutacak.

Türkiye tarımda yem sektörünü de yakından ilgilendiren önemli bir adım atıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında "Genel Tarım Sayımı" protokolünün imzalandığını açıkladı. Tarımsal verilerin kayıt altına alınması, sektöre kısa, orta ve uzun vadeli politikaların belirlenmesinde büyük katkı sağlayacak. Bu sayım, yem hammaddesi olarak kullanılan tarım ürünlerinden, yem sektörüne kadar olan süreçte Türkiye'nin sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite ve kayıtlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu sayımın bir diğer önemli yönü ise, 2001 yılında gerçekleştirilen son sayımdan bu yana değişen tarımsal arazilerin ve işletmelerin doğru bir şekilde tespit edilmesi. Ayrıca, sayımın ilk aşamasında mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi de planlanıyor.

Tarım ve hayvancılık politikalarının odak noktasını belirlemek amacıyla yapılan çalışma, planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi uygulamaların yönünü belirleyecek. Sayımın sonuçları, Türkiye'nin tarım sektöründeki mevcut durumu ve yem sektöründeki potansiyeli daha net görmesini sağlayacak.

Son olarak, bu önemli girişimin, tarım ve hayvancılık sektöründeki çeşitli paydaşları bir araya getirerek, üretimden tüketime kadar olan süreçte sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
15 Temmuz 20182 dk okuma

Dünya Tapiyoka Konferansı 2018 Tayland’da gerçekleşti

Dünya Tapiyoka Konferansı’nın beşincisi (WTC 2018) 27-28 Haziran 2018 tarihinde Tayland’da düzenlen...

30 Mayıs 20191 dk okuma

Türkiye’den bu kadar talebin geleceğini beklemiyordum

Servet Kösereisoğlu, STATEC BINDER: Kolombiya’dan tutun da Amerika’ya, Nijerya’ya birçok ülkeden zi...