BLOG

Sürdürülebilir su ürünleri uygulamaları su ürünleri yem katkı maddelerinde yüksek değerli pazarlara kapı aralıyor

22 Mayıs 20205 dk okuma

Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve toplum sağlığı açısından çok yönlü sürdürülebilirliğe ulaşmasına yardımcı olmak için bir dizi yeni yem formülasyonu stratejisi ön plana çıkmıştır. Çok sayıda potansiyel bileşen, balık ve karides için yem formülasyonunun besin profillerini arttırmak için su ürünleri yem katkı maddeleri olarak umut vaat etmektedir.

Ganesh RAJPUT Assistant Manager Transparency Market Research

Gittikçe artan bir biçimde pazar ve düzenleyici baskılarla şekillenen su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri, yıllar boyunca sürekli aşama kaydediyor. FAO tarafından yapılan bir projeksiyona göre, çiftliklerde yetiştirilen balık ve karides, 2030 yılı sonuna kadar dünya genelindeki toplam deniz ürünleri tüketiminin yaklaşık üçte ikisini oluşturacak. Bu, çiftlik sahiplerine, su ürünlerinin kârlılığını artırmak için önemli bir baskı uygulamaktadır. Suda yaşayan hayvanlar için doğru vitamin ve mineral katkı maddelerinin elde edilmesine ilişkin artan endişeler, pazar büyümesine katkıda bulunan kilit faktörlerden bazılarıdır.

SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE KÂRLILIĞI ARTIRMA İHTİYACI Su ürünleri yem katkıları için dünya çapındaki itici güç, bu operasyonların kârlılığını artırma ihtiyacından ötürü güç kazandı. Bu operasyonlar balık yağı ve ununun üretimini yönlendirmektedir. Böylece, balık ve karideslerin beslenmesinin maliyet verimliliğini arttırmak için yem katkı maddelerinin rolü, su ürünleri yem katkı maddesi pazarının gelişimini sağlayan merkezi bir rol oynamaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve toplum sağlığı açısından çok yönlü sürdürülebilirliğe ulaşmasına yardımcı olmak için bir dizi yeni yem formülasyonu stratejisi ön plana çıkmıştır. Çok sayıda potansiyel bileşen, balık ve karides için yem formülasyonunun besin profillerini arttırmak için su ürünleri yem katkı maddeleri olarak umut vaat etmektedir.

BESLENME UZMANLARI YENİ YEM STRATEJİLERİYLE PAZARA AKIN EDİYOR Su ürünleri yem katkı maddesi pazarındaki şirketler, besin profilini iyileştirmek için mineral bakımından zengin yeni katkı maddelerini piyasaya sürdü. Antienflamatuar veya sindirilebilirlik geliştirici olarak işlev görebilen potansiyel katkı maddeleri üreticiler arasında dikkat çekmektedir. Yeni yem formülasyonunu şekillendiren besleme uzmanları, balıklarda ve karideslerde sindirim ve metabolik aktiviteleri önemli ölçüde artırabilecek katkı maddeleri arayışındalar. Tüm bu faktörler, su ürünleri katkı maddesi pazarının 2029 sonu itibariyle ~ 2,2 milyar ABD doları küresel değerlemeye ulaşmasına yardımcı olacaktır. Çeşitli ürün türleri arasında, amino asit bazlı katkı maddeleri 2019 yılında küresel pazarda önemli ve lider bir paya sahip oldu.

Su ürünleri yem katkı maddesi pazarı, yem formülasyonlarında fitomoleküllerin, prebiyotiklerin ve organik asitlerin kullanımında faydalı fırsatlar görmektedir. Spektrumun diğer tarafında, oyuncular balık unu fiyatlarını da kontrol altına almaya odaklanıyor. Pazar, su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini artırmak için üreticilerin uyumlu çabalarından ve yem ve katkı tedarikçilerinden paydaşlara giderek daha fazla yarar sağlayacaktır. Su ürünleri, özellikle balıklar için yeni katkı maddelerine olan talep, yem üreticileri için yeni yollar açmaktadır. Bu büyük ölçüde balık yağı ürünleri pazar beklentilerinin artmasından etkilenmektedir.

Doğal yem katkı maddeleri, son kullanıcıların talepkâr ihtiyaçlarını karşılayan şirketler için artan fırsatlar yaratıyor. Fitomoleküller, prebiyotikler ve organik asitler gibi yeni bileşikler, üreticilerin yem takviyelerinin besinsel değerini kullanmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte, fitomoleküller ısı konusunda kararlı değildir ve ısıl işlem, takviyelerde fitomoleküllerin kaybını arttırır, böylece su hayvanlarındaki etkinliklerini de azaltır. Bu nedenle, su ürünleri yem katkı maddesi pazarındaki üreticiler, peletlemeden sonra fito molekülleri yem üzerine bir tambur veya vakum kaplayıcı ile kaplamalıdır. Üreticiler Vietnam ve Çin gibi Asya Pasifik ülkelerinde, bu kârlı ülkelerde artan yem katkı maddesi üretiminden yararlanmak için fırsatlardan yararlanmalıdır.

ÇİFTLİK SAHİPLERİ ARASINDA RAĞBET GÖREN ORGANİK KATKI MADDELERİ/İÇERİKLERİ Organik katkı maddelerinin/içeriklerin ortaya çıkması çiftlik sahiplerinin su ürünleri yetiştiriciliği operasyonlarındaki çeşitli zorluklarla mücadele etmeleri için ümit vaat etmektedir. Son yıllarda, bitki bazlı su ürünleri yem katkı maddeleri alanı yem üreticileri için yeni fırsatlarla dolu. Bu segment şu anda pazar payının %95,4'ünden fazlasını elinde tutuyor. Mikroorganizma bazlı su ürünleri yem katkısı katkılarının %5'in altında bir paya sahip olmasına rağmen, su ürünleri yem katkısı pazarında umut verici bir segment. Popülerliklerinin nedeni, uzun vadede daha iyi maliyet etkinliği ve diğer birçok türden daha yüksek düzeydeki işlevselliğidir. Su ürünleri yetiştiriciliğindeki besleme uzmanlarının alternatif protein kaynakları arayışı, bu bir yönde ilerleme kaydedecektir.

YEM ÜRETİCİLERİ KATKI MADDELERİNİN BESLENME ETKİNLİĞİNİ KORUMAYI AMAÇLIYOR Öte yandan, yem üreticileri yeni yem formülasyonları geliştirmek için yeni botanik özleri ve fito-botanik bileşikleri de test ediyor. Takviyelerden besin kaybı, üreticiler ve çiftlik sahipleri için önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Bunun üstesinden gelmenin bir yolu fitomoleküllerin kaplanmasında yeni yollar uygulamaktır.

Bir dizi strateji de üreticiler arasında hızla ilerliyor. Buradaki bir örnek, fito-molekülleri ve dolayısıyla besin profilini stabilize etmek için emülgatör kullanmaktır. Sonuç olarak, kilit bölgelerde, sıvı su ürünleri yem katkı maddelerine olan talep piyasa oyuncuları arasında rağbet görmektedir. Gelecek vaat eden başka bir yol, bitki proteinleri için deneysel tahlillerin uygulanmasından gelir.

Sağlık dostu fonksiyonel madde arayışı, daha iyi ve uygun maliyetli su ürünleri yem katkı maddelerinin geliştirilmesinde yeni fırsatlar pencereleri açmaktadır. Teknoloji eğilimi, balık yetiştiriciliği katkı maddeleri yapmak ve bunları bitki bazlı protein kaynaklarıyla değiştirmek için balık veya hayvansal protein kaynaklarında düşüşe yol açmaktadır.

ASYA PASİFİK YENİ YOLLARLA DOLU Son birkaç yıldır pazar, su ürünleri yetiştiriciliği işletmecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yem katkı maddelerinin üretiminde ani artışlar yaşadı. Bölgesel olarak, Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra kazançlı bir bölge olarak hızla ortaya çıkmaktadır. Özellikle Doğu Asya, bölgesel pazarda gelir elde etmenin ön saflarında yer almıştır. Çeşitli ülkelerden Vietnam, Hindistan ve Endonezya gelir elde etmede ön plana çıkıyor. Bu ülkelerin birçoğu küresel olarak önde gelen balık tedarikçileri; örneğin Vietnam, Asya kedi balığı arzının yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

Önemli bölgesel pazarlar, su ürünleri yem katkı maddesi olarak kullanılacak mikroorganizmaların karakterizasyonu ile ilgili yönergelerini güncelliyor. İlgilenen paydaşlar, bunların katkı maddelerinde kullanılmasında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmeye vurgu yapıyorlar. Buna bir örnek antimikrobiyal duyarlılığın değerlendirilmesidir.

Son iki yılda, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, su ürünleri yem katkı maddelerindeki mikroorganizmaların yaşayabilirliğini değerlendirmek için çalışmalar yürütmüştür. Son yıllardaki oyuncular, yeni su ürünleri yem katkı maddelerinin yetkilendirmesini hızlandırmak için bu yönergeleri ciddiye almıştır. Asya Pasifik ülkelerindekiler başta olmak üzere, hayvan sağlığı ve beslemesinde uzmanlaşan şirketler, büyük fırsattan faydalanmak için sabırsızlanıyorlar. Diğer önemli bölgesel pazarlarda, su ürünleri türleri için ampirik tarama programları hız kazanmakta ve bu da su ürünleri yem katkı maddeleri pazarındaki yeniliklerin kapsamını genişletmektedir.

YAZARIN BİYOGRAFİSİ: Mühendislik eğitimi alan Ganesh, yaklaşık altı yıl önce dijital pazarlamaya girişti. SEO içeriğinde kendini kanıtlamış bir uzman olan yazar, yoğunluğu web sitelerine yönlendiren stratejiler oluşturmuştur. İnsanlar hakkındaki sağlam farkındalığı, izleyicinin nabzını tutmasına yardımcı olur. Bugünün dijital odaklı işinde başarının merkezi haline gelen müşteri bakış açısını ekleyerek tartışmaya karşı sezgisel bir düşünce getiriyor.

Makale Kategorisindeki Yazılar
14 Ocak 20224 dk okuma

FORMALDEHİTE ALTERNATİFLER

21 Temmuz 20207 dk okuma

KARMA YEM ÜRETİMİNDE, YEM SAHTEKÂRLIĞI ZAFİYET DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNLEME PLANI

Ertuğrul YILMAZ İŞLETME MÜDÜRÜ KORKUTELİM YEM HACCP planları ile kasıtlı olmayan yem güvenliği tehl...

14 Ocak 20226 dk okuma

Kestirimci bakım sektörü, teknolojinin kullanımıyla ivme kazanıyor