BLOG

Nekrotik enterit altında mısır bazlı diyetle beslenen piliçler için bir yem katkısı

22 Mayıs 20234 dk okuma

Xavière Rousseau
Global Poultry Technical Manager
AB Vista

Hayvan bağırsak sağlığı, kümes hayvanı üreticileri ve aslında daha geniş anlamda hayvan besleme endüstrisi için önemli bir odak noktası haline gelmektedir. Sektör, çiftlik düzeyinde antibiyotik ihtiyacını azaltmanın yollarını ararken, tüm gözler geride kalan boşluğu doldurabilecek alternatif beslenme stratejileri üzerinde. Hayvanın bağırsak sağlığının ve bağırsak bütünlüğünün iyileştirilmesi bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Bağırsak sağlığı, bir hayvanın sağlığı ve refahı ve dolayısıyla büyümesi, performansı ve genel üretkenliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kuşun bağırsak sağlığı tehlikeye girerse, zayıf sindirim ve besin emilimi, bağırsak bütünlüğü hasarı, enerji kayıpları ve disbiyoza yol açabilir.

Monogastriklerde bağırsak fonksiyonu, üst bağırsaktaki besin maddelerinin emilimiyle ilişkiliyken, alt bağırsak mikrobiyota konsantrasyonunun daha yüksek olduğu bir fermantasyon odası olarak çalışır. Alt bağırsağın lif fermantasyonu için uyarılması, faydalı bakteriler için daha iyi bir ortam yaratır ve doğuştan gelen bağışıklık sistemini geliştirirken, bu fermantasyonun üretimi de hayvanın sağlığı ve beslenme durumuna faydalı etkiler sağlar.

Bir hayvanın diyetinin bir stimbiyotik ile desteklenmesi, alt bağırsakta lif fermantasyonunu uyarır. Bu da enterositler için yerel olarak enerji kaynağı olarak kullanılan bütirat gibi uçucu yağ asitlerinin (VFA) üretiminin artmasını sağlayarak bağırsak bütünlüğünü iyileştirir, konak hayvan için bir enerji kaynağı görevi görür ve faydalı bakterilerin büyümesini ve aktivitesini uyarır.

Güney Kore’de mısırla beslenen piliçleri kapsayan yeni bir çalışmada, stimbiyotik Signis takviyesinin nekrotik enterit (NE) mücadelesinin bağırsak bütünlüğü ve işlevi üzerindeki zararlı etkisini azalttığı ve genel performansı iyileştirdiği gösterilmiştir.DENEYİN TASARIMI
Deneye Güney Kore’nin Asan kentindeki bir kuluçkahaneden 72 adet bir günlük Arbor Acres piliçler katılmıştır. En etkili meydan okuma modelini belirlemek için yapılan bir deney öncesi değerlendirmenin ardından, kanatlılar rastgele altı farklı gruba ayrılmış ve bazal diyetlerine üç farklı diyet uygulaması yapılmıştır:

1, Kontrol - Diyete hiçbir katkı maddesi dahil edilmemiştir
2. Ton başına 100 g Signis ile desteklenmiş diyetler
3. Signis artı prebiyotikler, probiyotikler, esansiyel yağ ve maya mannan (Signis+) ile desteklenmiş diyetler
NE zorlamasının 18., 19. ve 20. günlerde günde iki kez uygulanırken, mücadele uygulanmayan kuşlara tampon çözelti verilmiştir. Tüm hayvanlar 21 güne kadar yer kafeslerinde barındırılmış, daha sonra 30. güne kadar kafeslere taşınmıştır. Hayvanlar barınakta, mücadeleden önce ve 30. günde tartılmış ve yemden yararlanma hesaplaması için aynı günlerde yem alımları kaydedilmiştir.

Zorlamanın amacı, zorlanan kanatlılarda performans, enflamatuar yanıt, bağırsak lezyonları, ayak tabanı sağlığı, kan profili ve dışkı bakterileri üzerindeki etkiyi değerlendirmekti.

SONUÇLAR
NE zorlaması, kanatlıların büyüme performansını ve bağırsak morfolojisini olumsuz etkilemiş, yem alımında (FI), vücut ağırlığı artışında (BWG) ve yemden yararlanma oranında (FCR) azalma ile kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, her iki katkı stratejisinin uygulanması performanstaki bu düşüşü hafifleterek FI, BWG ve FCR’nin artmasını sağlamıştır; sonuçlar yeme daha fazla katkı maddesi eklenmesinin (Signis+) tek başına Signis eklenmesine kıyasla bir faydası olmadığını göstermiştir (Tablo 1).

Kontrol grubundaki hayvanlarda villus yüksekliğinde (VH) azalma ve kript derinliğinde (CD) artış görülmüş, bu da bağırsak bütünlüğü üzerinde açık bir olumsuz etkiyle VH:CD oranının düşmesine sebep olmuştur. Buna karşılık, Signis veya Signis+ ile desteklenmiş diyetlerle beslenen kanatlılarda villus yüksekliğinde artış görülmüş ve kript derinliği üzerinde önemli bir etki görülmemiş, dolayısıyla daha iyi bir VH:CD elde edilmiştir - bu da bağırsak bütünlüğü ile hayvan performansı arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır.

Çalışmada ayrıca her bir uygulamanın bağırsak lezyonları üzerindeki etkisi de değerlendirilmiştir (Şekil 1). Kontrol grubunda lezyonlarda bir artış görülürken, yem katkı maddeleri içeren diyetleri alan kanatlılarda hem jejunum hem de ileumda lezyonlarda bir azalma görülmüştür. Ayrıca, aynı kanatlılar kontrol grubundakilere kıyasla önemli ölçüde daha iyi ayak tabanı sağlığı bildirmiştir - ancak yine de Signis+ ve tek başına Signis kullanımı arasında çok az fark görülmüştür.

SONUÇ
Genel olarak sonuçlar, Signis ile takviye edilmiş diyetlerin NE ile mücadelede bağırsak direncini artırdığını göstermektedir. Bu etki, enflamatuar yanıtın azalmasıyla gözlemlenmiş ve NE’ye maruz kalan kanatlıların performansını iyileştirmiştir. Bu şartlar altında, Signis tek başına diğer birçok katkı maddesini içeren tipik bir karışım kadar etkili olmuştur. Bu sebeple Signis, NE mücadelesinin zararlı etkilerini azaltmak için bir beslenme stratejisi olarak hizmet edebilir ve potansiyel olarak daha yüksek maliyetli diğer katkı maddelerinin karışımlarının yerini alabilir.

İyi bir bağırsak bütünlüğü ve işlevselliği sağlamak, üreticilerin verimli bir sürü elde etmeleri için birincil hedef olmalıdır. Yem eylem planınıza Signis gibi bir stimbiyotik eklemek, genel olarak önemli faydalar sağlayabilir. Bu, daha iyi besin sindirilebilirliği, optimize edilmiş bağırsak fonksiyonu, artan enerji kullanımı ve gelişmiş esneklik ve yaşayabilirliği içerir - optimum hayvan performansı ve daha düşük üretim maliyetleri sağlar.Makale Kategorisindeki Yazılar
01 Aralık 20213 dk okuma

Versatile powder packaging of very small quantities: GEA SmartFil M1

12 Haziran 20237 dk okuma

Yem güvenliği kültürü ve kalite güvence stratejileri

09 Ağustos 20225 dk okuma

Etlik piliçlerde ısı stresini yönetmek için Guanidino asetik asit (GAA) takviyesi