BLOG

Hayvan refahı için bağırsak sağlığına ihtiyaç var

18 Ocak 20233 dk okuma

E. coli ve S. enteritidis ile mücadele eden etlik piliçlerde  PreAcid takviyesi bağırsağın bariyer fonksiyonunu geliştirerek kan dolaşımına daha az E. coli endotoksininin ulaşmasıyla sonuçlanıyor. Yem verimliliği, hayatta kalma ve karlılıkta konusunda gelen gelişme, bağırsakta maksimum miktarda bütirik asit vermenin faydalarını açıkça göstermektedir.

Dr. Elisabeth Holl
Kıdemli Teknik Satış Müdürü
Dr. Eckel


Hayvanların refahını etkileyebilecek birçok faktör vardır. Odak noktası genellikle yönetim ve hayvancılık olsa da, beslenme de bütünleyici bir rol oynamaktadır. Hayvansal üretimde refahı artırmak ve antibiyotik kullanımını azaltmak için sağlıklı bir bağırsak çok önemli olduğundan, aynı zamanda hayvan refahını ve kârlılığı artırmak için gelişmiş beslenme stratejilerine ihtiyaç vardır. 

Bağırsakta neler oluyor?

Bağırsaklarınızın beyninizle konuştuğunu biliyor muydunuz? Çok sayıda çalışma, sağlıklı ve dengeli bir bağırsak mikrobiyotasının ve metabolitlerinin doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık, metabolizma, bağırsak fizyolojisi ve hatta hayvanların davranışları üzerindeki olumlu etkilerini açıklamaktadır. Ve sadece dengeli bir mikrobiyotaya sahip sağlıklı bir bağırsak, çevre ile hayvan arasında bir bariyer görevi görebilir ve patojenlere karşı koruma sağlayabilir. Mikrobiyota tarafından endojen olarak üretilen veya takviye edilen bağırsaktaki bütirik asit, bu açıdan özellikle ilgi çekicidir.


PreAcid Girmek

PreAcid, bütirik asidi bağırsağın alt kısmına iletmek üzere tasarlanmıştır. Eşsiz GlucoFence kompleksinde bütiratı prebiyotik glukonik asitle birleştiren PreAcid, bağırsak sağlığını iyileştirmek için iki yönlü bir strateji izler. Buradaki strateji, yapısal olarak yavaş fermente olabilen şeker sorbitol ile ilişkili olan glukonik asidi yararlı mikrobiyota için kullanılabilir hale getirmektir. Spesifik mikroorganizmalar, arka bağırsakta glukonatı fermente ederek büyüme ve sindirim sisteminin sağlığı için gerekli olan dönüşüm ürünlerini üretir. Konsept, örneğin bütirik asit üretiminde bir artış ve mikrobiyota kompozisyonunun iyileşme göstererek etlik piliçlerin çekumunda Lactobacilli ssp’de bir artış ve E. coli’de bir azalma ile (şek. 2) birkaç denemede kanıtlanmıştır.  


Bunun etlik piliç üreticileri ve hayvanlar için pratik ve ekonomik faydaları vardır. E. coli ve S. enteritidis ile mücadele eden etlik piliçlerde (Cobb) PreAcid takviyesi bağırsağın bariyer fonksiyonunu geliştirerek kan dolaşımına daha az E. coli endotoksininin ulaşmasıyla sonuçlandı (şekil 3). Yem verimliliği, hayatta kalma ve karlılıkta konusunda gelen gelişme, bağırsakta maksimum miktarda bütirik asit vermenin faydalarını açıkça göstermektedir. 


Her şey karışımda

GlucoFence kompleksi ile prebiyotik yaklaşım, bütirik asidin bağırsak yolundaki tam etkisini en üst düzeye çıkarır. Arka bağırsaktaki bütirik asit miktarını optimize etmenin hayvan ve üretici için net faydaları vardır. Böylece antibakteriyel ve prebiyotik etki, sindirimi uyarır ve bağırsak sağlığını, besin emilimini ve hayvan refahını iyileştirir. 

Eşsiz GlucoFence kompleksine sahip PreAcid, sizin için PreAcid BA, PreAcid BA Forte ve PreAcid 75G şeklinde mevcuttur. PreAcid’i en iyi nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
12 Aralık 20227 dk okuma

Protein, Nişasta, Yağ ve Lifin Ekstrüzyondaki Etkisi