BLOG

Gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve inovasyon: AB tarımının geleceği

12 Aralık 20223 dk okuma

Copa ve Cogeca tarafından düzenlenen ve Hırvatistan Ziraat Odası’nın (HPK) desteklediği Avrupalı çiftçiler Kongresi’nin 10.cusu Šibenik'te düzenlendi. 400 katılımcı ve panelist arasında, Covid-19'un artçı şokları, Ukrayna'daki savaşın ve iklim değişikliğinin etkileri ile ilgili endişeler tartışmalara damgasını vurdu. Panellere katılan tüm paydaşlar arasında fikir birliği oluştu: gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik, her ikisini birbirine bağlayan yenilik ve yatırımlarla öncelikli hedefler olmalıdır.

Covid kriziyle birlikte çiftçiler ve Avrupalı kooperatifler dört yıldır kongrelerinin yapılmasını bekliyordu. Bu arada Avrupa tarımı, artan yoğunlukta birbiri ardına gelen krizlerle karşı karşıya kaldı. Avrupa tarımı, Avrupa Parlamentosu Üyesi Norbert Lins’in işaret ettiği gibi, çok dayanıklı olsa bile, asla hafife alınamaz ve alınmamalıdır. Aynı zamanda, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı konuları da eşit derecede önemlidir. Çek Tarım Bakanı Zdeněk Nekula’ya göre tarım sektörü, her iki konuda da somut çözümler önererek hareket edebilecek yegane ekonomik sektörlerden biri. Bakan Nekula konuşmasını iki somut örnek üzerinde yoğunlaştırdı; karbon çiftçiliği ve yeni genomik teknikler.

Copa Başkanı Lambert şu ifadeleri kullandı: “Kongrenin son iki gününde yaptığımız geniş fikir alışverişlerinde, durumun sahada ne kadar karmaşık olduğunu ve ne kadar çok kısa ve uzun vadeli belirsizlik olduğunu hissedebildik. Avrupa Komisyonu’nun şu anda masada olan veya duyurulan çeşitli teklifleriyle durumu daha da kötüleştirmemek gerekiyor. Sektörü etkileyen yeni unsurları dikkate almak ve çiftçilere netlik ve somut cevaplar getirebilecek çözümlere odaklanmak için bir gerçeklik kontrolüne ihtiyacımız var.”