BLOG

Bakan Yumaklı: Türkiye planlı üretimi ıskalayamaz

10 Temmuz 20243 dk okuma

Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, üretim planlaması ve destek modellerinde önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı. Türkiye için planlı üretimin ıskalanamayacağını belirten Yumaklı, bu üretim sezonunda 13 stratejik üründen başlayarak bitkisel üretimde planlama yapılacağını ve desteklerin ise daha verimli hale getirileceğini söyledi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve hayvancılık alanında yeni dönem için üretici ve tüketicilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bugün NTV televizyonunda canlı yayına katılan Bakan Yumaklı, Türkiye’nin ‘üretim planlaması konusunu ıskalamaması gerektiğini’ ve bu konu ile ilgili çalışmaların başladığını söyledi. Hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde planlamanın yılbaşından bu yana başladığını hatırlatan İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimin kendine özel zorluklarında ötürü bu uygulamanın bu yılın üretim sezonundan itibaren 13 stratejik ürünle başlayacağı bilgisini verdi. Bu ürünlerin büyük ölçüde hububat, yağlı tohum ve bakliyattan oluştuğunu söyledi. Buğdayda taban fiyatların değişmeyeceğini de kaydeden Yumaklı, fiyatların birçok faktörün hesaba katılmasıyla ve çiftçinin zarar etmeyeceği şekilde belirlendiğini dile getirdi. Yumaklı’nın katıldığı canlı yayının ana başlıkları şöyle:

BİTKİSEL ÜRETİMDE PLANLAMA ÜRETİM YILINDA HAYATA GEÇİYOR

Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel ve hayvansal üretimde planlama döneminin başladığını belirtti. Yumaklı, hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumanın önemine vurgu yaptı. Üreticilerin üretime devam etmelerini sağlarken, tüketicilerin de güvenli ve makul fiyatlarla ürün alabilmeleri gerektiğini söyledi. Bu amaçla üretim planlaması yapılması gerektiğini belirtti. 2023 yılının Nisan ayından itibaren yasal düzenlemeler ve altyapı çalışmaları başlatılmış olup, bu çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Yumaklı, “Üretim planlaması sadece bitkisel üretimi değil, hayvansal üretim ve su ürünlerini de kapsıyor.” hatırlatmasında bulundu. Bitkisel üretimin daha karmaşık olması nedeniyle bu üretim yılından itibaren planlamanın başlayacağını belirtti.

BİTKİLERDE PLANLI ÜRETİM 13 STRATEJİK ÜRÜNLE BAŞLAYACAK

Yumaklı, teknik komitelerin oluşturulduğunu ve bu komitelerin ziraat mühendisleri, ziraat odaları, ticaret odaları, önder çiftçiler, üniversiteler ve bakanlık ekiplerinden oluştuğunu ifade etti. Komitelerin, hangi lokasyonda hangi ürünlerin üretileceği konusunu çalıştıklarını ve bu hususta raporlar hazırladıklarını belirtti. Yumaklı, bu raporların Mayıs ayı sonunda bakanlığa sunulduğunu, analizlerin devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, “Türkiye gibi çok çeşitli bitkisel üretimi olan bir ülkenin bir anda tüm ürünler için üretim planlaması yapması mümkün değildir” diyerek, 13 stratejik üründen başlayarak planlamanın yapılacağını belirtti. Bu ürün grupları arasında öncelikle hububat, yağlı tohumlar ve bakliyatın yer aldığını ve bunların dışında iki ürünün daha bulunduğunu bildirdi.

DESTEKLERİN ETKİSİZ OLDUĞUNA DAİR BİR KANAAT VAR

Verilen desteklerin önemli işlevlerinin olduğunu, başarıya ulaştıklarını ancak zamanla verimsiz hale geldiğine dair yaygın bir kanaat oluştuğunu söyleyen Bakan Yumaklı, hayvansal ve bitkisel üretimde destekleme modellerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Buna göre, hayvansal üretimde destekleme modeli; temel destekler, yönlendirici destekler ve verimlilik artırıcı destekler olmak üzere üç ana başlığa indirildi. Yumaklı, “İlk defa kadınlara ve gençlere ilave destek veriyoruz.” dedi. Küçükbaş hayvancılıkta doğan her yavru için destek ödemesi yapılacağını ve ari işletmelere daha fazla destek verileceğini belirtti. Ayrıca, sübvansiyonlu krediler ve kırsal kalkınma destekleri gibi tüm hususların üretim planlamasına yönlendirildiğini ifade etti.

BİTKİSEL ÜRETİMDE DESTEKLER DÖRT ANA BAŞLIĞA İNDİRİLDİ

Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre, bitkisel üretimde de benzer bir yaklaşımla destekleme modeli değiştirildi. Temel destek, planlama desteği, üretimi geliştirme desteği ve fark ödemesi olmak üzere dört ana başlığa indirildi. Bakan Yumaklı, teknik çalışmaların bitmek üzere olduğunu ve en kısa sürede uygulamaya koyulacağını belirtti.

BUĞDAYDA TABAN FİYAT DEĞİŞMEYECEK

Canlı yayında Bakan Yumaklı’ya buğdayda taban fiyatlar konusunda çiftçilerin tepkili olduğu ve fiyatlarla ilgili güncelleme yapılıp yapılmayacağı da soruldu. Yumaklı, bu konuda bir güncelleme olmayacağını açıkladı. Fiyatların belirlenmesi sürecinde iç maliyet unsurları, yurtdışı fiyatları, yurtiçi tüketim ve stoklar gibi faktörlerin dikkate alındığını belirten Yumaklı, “Çiftçilerimiz asla zarar etmeyecek. Bu fiyatlar, çiftçilerimizin zarar etmeyeceği şekilde belirlenmiştir.” dedi. Herhangi bir güncelleme olmayacağını kesin bir dille ifade etti.

Haberler Kategorisindeki Yazılar
05 Nisan 20192 dk okuma

Evonik, hayvan beslenmesine yoğunlaşmak için plastik birimini satıyor

Alman kimya grubu Evonik, bir yıl önce verdiği karar çerçevesinde metakrilat plastiklerini Advent g...

07 Haziran 20242 dk okuma

Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 hububat alım fiyatlarını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2024 hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu.

15 Temmuz 20181 dk okuma

Spekülasyonları önlemek için 200 bin ton mısır ithal edildi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 30 Mayıs’ta sona eren bir dizi uluslararası ihalede yaklaşık 200 bin ...