BLOG

AB karma yem üretimi 2023’te zorluklarla karşı karşıya

18 Aralık 20233 dk okuma

2023 yılında iklim değişikliği, hastalık etkileri ve gelişen pazar dinamiklerinden etkilenen AB’de karma yem üretimi %2'lik bir düşüşle 144,3 milyon ton olacak. Kanatlı yemi büyüme göstererek direnç gösterirken, hastalık etkileri ve ekonomik değişkenler de dâhil olmak üzere belirsizlikler 2024 yılında hayvancılık ve yem üretiminin görünümünü gölgeliyor. Hayvan hastalıkları, ekonomik istikrarsızlık ve politika değişiklikleri gibi faktörlerin Avrupa Birliği’nde hayvancılık ve yem üretiminin görünümünü etkilemesi sebebiyle 2024 yılı için bazı belirsizlikler söz konusu.

FEFAC üyeleri tarafından sağlanan veri tahminlerine göre, 2023 yılında çiftlik hayvanları için AB karma yem üretiminin (AB27) 144,3 milyon ton olacağı ve 2022 yılına kıyasla %2’lik bir düşüş göstereceği tahmin ediliyor. 2023’te AB yem pazarı, devam eden siyasi ve pazar krizi yönetimi baskılarını ve pazar dinamiklerini ve düzenleyici hususları ele almak için sürdürülebilir yem çözümleri sağlamaya yönelik artan talebi yansıtıyor. Bu eğilimler, iklim değişikliği ve hayvan hastalıklarının kuraklık ve sel gibi hammadde tedariki ve Kuş Gribi (AI) ve Afrika Domuz Vebası (ASF) gibi hayvansal üretim kapasitesi üzerindeki olumsuz etkilerine bir tepki niteliğinde. Ayrıca, sera gazı azaltma hedeflerinden nitrat emisyonu düzenlemelerine kadar değişen ulusal politikalar da bu değişimlere katkıda bulunuyor.

Ayrıca, üretim yöntemlerindeki değişimlerin yanı sıra değişen tüketici tercihleri (gıda fiyat enflasyonunun etkisi) neticesinde azalan veya değişen talep, karma yem üretimini Üye Devletler arasında farklı şekillerde etkiliyor. Almanya, İrlanda, Danimarka ve Macaristan gibi ülkeler yem üretiminde yaklaşık %5’lik bir düşüşe sahne olurken; Avusturya, Bulgaristan, İtalya ve Romanya gibi ülkelerde mütevazı bir artış görüldü. Diğer Üye Devletlerin ise yem üretimlerini marjinal olarak azalttığı ya da bir önceki yıla benzer bir seviyede tuttukları görülüyor.

2022 yılına benzer şekilde, domuz yemi sektörü 2023 yılında çok ciddi bir şekilde etkilenerek yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir düşüş daha yaşadı. Örneğin Almanya, Asya ihracat pazarlarının kaybına bağlı olarak domuz eti üretiminde düşüş yaşadı ve olumsuz medya kampanyalarının hedefi oldu. Danimarka, 2023 yılında üretimde -%13,6’lık önemli bir düşüşe şahit oldu. AB’nin en büyük domuz yemi üreticisi olan İspanya, değişen tüketici tercihleri (gıda fiyat enflasyonu) ve ihracat pazarlarının kaybı dolayısıyla üretimde 800 bin ton civarında kayıp yaşadı. Bu sürede İtalya, Afrika Domuz Vebası’nın (ASF) yarattığı sorunlarla mücadele etmeye devam etti.

2023’te kanatlı karma yem üretimi, bazı ülkelerin 2022’deki AI etkilerinden kurtulması sonucunda 2022’ye kıyasla 0,9 milyon ton artarak daha olumlu bir eğilim gösterdi. Bununla birlikte, hem Macaristan hem de Çekya, kanatlı broyler üretimindeki düşüşe atfedilen, rotasyonlarda boşluklara yol açan ve yerel kesimhaneler için zorluklara sebep olan daha fazla üretim düşüşü ile karşı karşıya kaldı. Bu noktada, bu mütevazı büyümenin 2022’deki kayıpları telafi etmek için yeterli olmayacağının, yani 2023 tonajının hala 2021 seviyelerinin 700 bin ton altında olacağının vurgulanması gerekmektedir.

Sığır yemi üretimi 2023 yılında, 2022 yılına kıyasla 0,8 milyon ton düşüş kaydetti. İspanya’ya benzer şekilde, Portekiz de özellikle ruminant sektörlerinde çiftliklerin kapanmasına yol açan su kıtlığı sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Düşük süt fiyatları ve sığır hastalıkları gibi zorluklar sektörü daha da olumsuz etkiledi. Buna karşılık, Çekya ve diğer Orta ve Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki sığır yetiştiricileri yeterli ot gelişiminden faydalanarak endüstriyel sığır yemine olan talebi azalttı.

Karma yem talebinin 2024 yılındaki görünümüne ilişkin senaryo belirsizliğini koruyor. Hayvan hastalıklarının etkisi, ekonomik belirsizlik, devam eden yüksek gıda fiyat enflasyonu, süregelen hava düzensizlikleri ve Ukrayna’dan artan kanatlı hayvan eti ürünleri ithalatı gibi temel faktörler yerel üretimi etkiliyor. “Yeşil ve hayvan refahı” politikalarının etkisinin, başta yemlik tahıllar olmak üzere temel yem malzemelerinin maliyetleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önceki seviyelere gerilemiş olsa da, canlı hayvan ve yem üretimi için piyasa görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
30 Mayıs 20196 dk okuma

Yem Fabrikalarında Bakım Önemi ve Bakımın Türleri

Hiçbir ekipman sonsuz bir çalışma ömrüne sahip değildir. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, bozuk eki...

22 Mayıs 20186 dk okuma

Küçükbaş Hayvan Yemi Üretimi, Üretim Teknolojileri ve Katkıları

Kırmızı et ihtiyacının her geçen gün arttığı ülkemizde, yetiştiriciliğe olan önemin artması ve besi...