BLOG

Yem Sektörünün Dijitalleşen Sağlık Sektöründen Alacağı 3 Şaşırtıcı Ders

16 Ekim 20235 dk okuma Editör

Küresel nüfus halen geleneksel hayvansal gıdaları tercih ederken, tarım teknolojisi devrimi, dijitalleşen sağlık sektöründen ilham alarak tarımın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Çiftliklerde kullanılan teknoloji, tarımda karşılaşılan sorunların üstesinden geliyor ve bu yıkıcı yeniliğe hazır olanlar, yetenekli kişilere yatırım yapanlar ve onları elinde tutabilenler, daha önce görülmemiş bir üretkenlik ve refah elde edebilecek.

Aidan Connolly
Başkan
AgriTech Capital LLC


Birincil besin kaynakları olarak hala süt, et ve yumurtayı tercih eden 8 milyarlık küresel nüfusla birlikte, hayvanlar hassas ve verimli beslenmeye ihtiyaç duyacaktır. Alltech’in son yem araştırmasına göre dünyanın yıllık hayvan yemi üretimi 1,2 milyar tonu aşmış durumda. Ancak tarım, gereği kadar verimli veya sürdürülebilir değil ve bu da tarım teknolojisinin yem endüstrisini dönüştürmesi için bir teşvik unsuru. Tarım teknolojisi devrimi yaklaşıyor, peki yem endüstrisi buna nasıl hazırlanabilir?

Sağlık sektörü, müşteri memnuniyetini artırmak için test et ve iyileştir yaklaşımını kullanarak dijital yenilikleri çoktan benimsemiş bir sektör olarak örnek gösterilebilir. Robotlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zeka (AI) hastanelerde, bakım tesislerinde ve hatta evlerde gündelik demirbaşlar haline geldi. Tarım kendi teknolojik dönüşümünü yaşarken, sağlık sektörü tarım teknolojisinin iş dinamiklerini ve liderliği nasıl yeniden tanımlayacağına dair değerli bilgiler sunuyor. Onların tecrübelerinden ne öğrenebiliriz?

ROBOTLAR

Aalborg Üniversite Hastanesi’nde robotlar, doğru analiz ve gelişmiş hasta bakımı sağlamak için 3 bine kadar kan örneğini sabit bir sıcaklıkta verimli bir şekilde naklediyor. Lojistikten ameliyatlara yardımcı olmaya kadar, robotlar düşük ve yüksek vasıflı işçiler için kolaylaştırıcı görevler üstleniyor.

Benzer şekilde, AviSense de tavukları uyarmak ve veri toplamak için kümeslerde hareket eden uygun fiyatlı bir kanatlı hayvan robotu. Bu gibi robotlar işgücü sıkıntısına uygun maliyetli çözümler sunuyor ve kullanım alanlarının giderek artması bekleniyor.

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT)

IoT teknolojisi, Fitbits ve Apple Watch gibi akıllı cihazlar, hastanelerimizdeki düzeni değiştiriyor. Giyilebilir sağlık cihazları, doktorlar ve danışmanlar için gerçek zamanlı veriler sağlayarak yatak başı personelini kesintisiz takipten kurtarıyor.

Benzer IoT kullanımları yem endüstrisinde de uygulanmaktadır. XSights gibi şirketler hayvanlar üzerinde IOT teknolojisini kullanarak hareketlerini ve sağlıklarını takip ederken, BinSentry gibi şirketler de yem fabrikalarının ve dikey entegratörlerin operasyonel verimliliği artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için IoT sensörlerini kullanarak çiftlikteki yem depolarının güvenilir envanter takibini sunuyor.

IoT cihazları, daha kolay izleme için doğru tarımsal verileri anında tek bir yerde toplayabilir ve bu da hassas kaynak tahsisine rehberlik ederek verimi ve sürdürülebilirliği artırır.

YAPAY ZEKA (AI) 

Klinisyenlerin hataları sağlık sektörüne yılda 2 milyar doların üzerinde bir maliyete ve 200 binden fazla insanın hayatına mal olmaktadır. Yapay zeka (AI) bunu ortadan kaldırmada kritik bir rol oynayabilir. Karar verme süreci yapay zeka tarafından desteklediğinde; yorgunluk, hafıza, tecrübe veya eğitim eksikliği ve yanlış anlamalardan kaynaklanan hatalar önemli ölçüde azalır.

Çiftçilik veriyle doludur, bu sebeple yapay zeka hayvanların ve ürünlerin performansındaki kalıpları tanımlayarak fayda sağlar. Birdoo piliçlerin ağırlığını tahmin etmek, Buhler yemdeki mikotoksin seviyelerini tespit etmek ve Cainthus ise süt ineklerinin yemini gözlemlemek için yapay zeka sistemlerini kullanıyor.

Yapay zeka hesaplamaları ve büyük verinin kullanımı, çiftçilerin hava durumu, genetik, pazar türbülansı ve toprağın mikrobiyomu ve besledikleri hayvanlarla ilgili karşılaştıkları gerçek karmaşıklığı ele almalarına imkan sağlıyor.

İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hayvan yemi endüstrisi değişim için hazır durumda. Çoğu sektöre kıyasla hayvansal tarım, şirketleri değişim karşısında dirençli kılacak stratejileri, yani yeni iş türlerine hazırlanma ve işgücünde çeşitliliği benimseme konusunda yavaş kalmıştır.

Geleneksel olarak tarımın her zaman bir “insan sorunu” olmuştur ve istihdam artışının sadece %1 oranında olacağı tahmin edilmektedir. Ancak bu konuda otomasyon yardımcı olabilir. Teknoloji, işçilerin yapmak istemediği işlerin yerini alırsa, uyarlanabilir bir işgücünü çeken ve elinde tutan teşvik edici, daha yüksek ücretli işler için fırsat doğacaktır.

Hastanelerde gördüğümüz gibi, teknolojinin benimsenmesi beraberinde daha az doktor, hemşire veya hastabakıcının istihdam edilmesini getirmedi. İnsan emeği ortadan kalkmıyor, ancak insanların yaptığı işler değişti. Aslında, sağlık sektörü %19’luk bir iş büyümesine sahip ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 2,3 milyondan fazla istiham sağlayacak - tüm alanlardaki en iyi görünüm.