BLOG

HİNDİSTAN YEM SANAYİİ

01 Aralık 20216 dk okuma

Hindistan yem endüstrisinin gelecekte muazzam bir şekilde büyümesi ve dünyanın önde gelen yem üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olması bekleniyor. Ancak, endüstrinin yeterli önlemleri alarak ve şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelerek devasa büyüme kaynaklarını keşfetmesi ve kullanması gerekiyor.

Vibhuti Gupta
Research Analyst- Food, Beverage & Agriculture

130'dan fazla ülkede üretimi yapılan yem, önde gelen sektörlerden biridir. Bu bölgelerde süt, et, protein ve diğer ürünleri elde etmek için çeşitli türler bulunur ve yetiştirilir. Üretim sistemine önemli bir maliyet eklediğinden, hayvansal üretim sürecinin önemli bir bileşenini oluşturur. Yem gereksinimleri, hayvan nüfusuna ve bölgedeki ekonomik önemine göre bölgelere göre değişmektedir. Yem endüstrisi, ekonomik ve beslenme faktörleri açısından dünya çapında milyonlarca insanın refahına önemli ölçüde katkıda bulunur. Artan et tüketimi, diğer hayvancılık ürünlerine artan talep ve yağlı tohum üretimindeki artış gibi faktörler, küresel yem endüstrisinin büyümesine katkıda bulunuyor. 


130'dan fazla ülkede üretimi yapılan yem, önde gelen sektörlerden biridir. Bu bölgelerde süt, et, protein ve diğer ürünleri elde etmek için çeşitli türler bulunur ve yetiştirilir. Üretim sistemine önemli bir maliyet eklediğinden, hayvansal üretim sürecinin önemli bir bileşenini oluşturur. Yem gereksinimleri, hayvan nüfusuna ve bölgedeki ekonomik önemine göre bölgelere göre değişmektedir. Yem endüstrisi, ekonomik ve beslenme faktörleri açısından dünya çapında milyonlarca insanın refahına önemli ölçüde katkıda bulunur. Artan et tüketimi, diğer hayvancılık ürünlerine artan talep ve yağlı tohum üretimindeki artış gibi faktörler, küresel yem endüstrisinin büyümesine katkıda bulunuyor. 

Asya Pasifik bölgesi, bölgedeki çok sayıda yem değirmeni sayesinde küresel olarak yem endüstrisine hâkim konumda. Hindistan ise, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yem pazarlarından biri. Alltech'in hazırladığı Küresel Yem Araştırmasına göre Hindistan, dünya genelinde yem üreten ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Süt sığırlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ticari ve bilimsel temele dayalı yem üretimine başlandığı 1965 yılından bu yana, Hint yem endüstrisi sürekli dönüşüm ve gelişim sergiledi. Günümüzde, ülkede kümes hayvanları, su ürünleri ve süt ürünleri genel yem talebinin büyük bir bölümünü temsil etmektedir. 


Hindistan'da kanatlı endüstrisi yıllar içinde muazzam bir büyümek kaydetti. Ülkenin kanatlı sektörü, ulusal tarımın en hızlı büyüyen segmentlerinden birini teşkil edecek düzeyde. 2002'den 2013'e kadarki on yıllık dönemde, Hint kanatlı endüstrisi yıllık %8'lik bir oranla büyüdü. Son birkaç yılda kanatlı hayvan tüketimi istikrarlı bir büyümeye şahit oldu. Resmi verilere göre, 2017-18 sezonunda 95 milyar olan yumurta üretimi 2019-20'de 114 milyara yükseldi. Kanatlı hayvan tüketiminde gözlemlenen büyüme, temelde hane halkı gelirlerinde ve buna bağlı olarak hayvansal protein alımında yaşanan artışla açıklanıyor.

Diğer yandan, su ürünleri üretimi yaklaşık %6'lık bir büyüme kaydetti. Ülkedeki deniz ürünleri üretimi 2002-2003 arasından %4 oranında arttı. Balık yetiştiriciliği sektöründeki hızlı değişiklikler, modern yem kapasitelerinin artmasını beraberinde getirdi. Bununla birlikte, Hindistan süt endüstrisi yılda %4 oranında büyüyor. Hayvansal tüketimde ve üretimde yaşanan artış, ülkedeki yem talebinin de artmasına sebep olmuştur.