BLOG

IFIF ve FAO sürdürülebilir hayvancılık ve yem güvenliği için işbirliğini güçlendirdi

27 Kasım 20232 dk okuma

IFIF ve FAO, sürdürülebilir hayvancılık üretimini geliştirmek ve yem güvenliğini sağlamak için ortaklıklarını geliştirerek yem ve hayvancılık sektörünün küresel tarım-gıda sistemlerindeki önemli rolünün altını çizdi. Yenilenen işbirliği, antimikrobiyal direnç gibi zorlukları ele almayı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. 

Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu (IFIF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliklerini güçlendirdi. Yeni aşamaya güvenli, besleyici ve sürdürülebilir yem ve gıda sağlama ortak hedefiyle Roma'da düzenlenen ilk üst düzey Hayvan Yemi ve Yem Düzenleyicileri Küresel Forumu aracılığıyla geçildi.

FAO Hayvansal Üretim ve Sağlık Direktörü Thanawat Tiensin ve IFIF Başkanı Ruud Tijssens, 22. yıllık toplantıda, sürdürülebilir hayvancılık dönüşümü için kanıta dayalı uygulamaların desteklenmesinde kamu-özel sektör işbirliğinin önemini vurguladı. Tiensin, yem ve hayvancılık sektörünün tarımsal gıda sistemlerindeki rolünün altını çizerek, daha az kaynakla daha fazla üretim için verimliliğe dikkat çekti. Sürdürülebilir hayvancılık dönüşümünün sağlanması için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı. Tijssens, "IFIF, yem ve gıda zincirini olumlu yönde etkileyen IFIF-FAO işbirliğinin bir başka harika örneği olan 2024'teki 17. Uluslararası Yem Düzenleyicileri Toplantısı (IFRM) için sabırsızlanıyor." diye konuştu.

Toplantıda, güncellenmiş Yem Sektörü için İyi Uygulamalara ilişkin FAO ve IFIF El Kitabı, antimikrobiyal dirençle mücadeledeki ilerlemeler ve gelecekteki işbirliği planları tartışıldı.

FAO Hayvansal Üretim ve Sağlık Bölümü Hayvancılık Üretim Sorumlusu Daniela Battaglia, ortaklığın sorumlu ve sürdürülebilir hayvancılık ve gıda sektörleri için yem güvenliği ve antimikrobiyal dirençle (AMR) mücadele konusundaki kararlılığının altını çizdi.

Haberler Kategorisindeki Yazılar