BLOG

Yem pelet tesislerinin potansiyelini ortaya çıkarmak

11 Ekim 20226 dk okuma

Tek bir tesis çözümleri sağlayıcısı ile çalışarak satıcılar arasında gerekli olan ara bağlantıyı ortadan kaldırmak, tesis sahibine hem sorumlu hem de hesap verebilir bir ortak kazandırmış olur.

Marco Baumann
Genel Müdür Yardımcısı
Andritz


Üretimin her çeşidi tesis sahipleri ve operatörler için her zaman zorluklar çıkaracaktır. Herhangi bir işlemin sorunsuz çalışması, gerçek optimizasyonu sağlamak üzere birçok faktörün sorunsuz bir şekilde bir araya gelmesine bağlıdır ve bu sebeple, kesintilerin minimumda tutulmasını sağlamak için oyma testeresinin her bir parçasının iyi oturması gerekir. Yem sektöründe, küresel olarak hammadde fiyatlarındaki ani artış ve bulunabilirliklerindeki azalmadan tedarik zinciri sorunlarına ve vasıflı işgücü açığına kadar bir dizi değişken söz konusudur. Bu zorluklar var olmaya devam edecek. Ancak uzun vadeli başarının ve nihayetinde sürdürülebilir bir geleceğin elde edilip edilemeyeceğini belirleyecek olan üreticiler ve tedarikçilerce nasıl ele alındıklarıdır.

Bu etkilere rağmen, artan nüfusun ihtiyaçları yem talebini şekillendirdiğinden, odak noktası kontrol edilebilecek unsurlar üzerinde olmalıdır. Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’na (IFIF) göre, dünya çapında karma yem üretiminin yılda bir milyar tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve dünya ticari yem üretiminde tahmini yıllık ciro 400 milyar ABD Doları’nın (394 milyar Euro) üzerindedir.


Artan talebi karşılamaya çalışan yem üreticileri son kullanıcıları kesintisiz gıda tedarikine ihtiyaç duyduklarından, plansız aksama sürelerine ve üretkenlik kaybına tahammül edemezler. Bu, tesis düzeyinde, talebi karşılamak için hem ekipman hem de süreçlerin kaya gibi sağlam olması gerektiği anlamına gelir.

OTOMASYON KOLAYLIĞI KİLİT ÖNEMDE

Daha yaşlı, daha tecrübeli personel, gerekli oranda yeri doldurulmadan emekliye ayrıldıkça, uzmanlık yavaş yavaş geri gitmektedir. Sonuç olarak, vasıflı işgücü rağbet görmekte ve bu da süreçleri, operatörden üretim işleme ve yönetime kadar tüm seviyelerde sezgisel ve basit bir şekilde otomasyona geçme ihtiyacını tetiklemektedir. Otomasyonda (örneğin farklı tedarikçilerden farklı sistemlerin ara yüz açısından zorluk yaşayabileceği) parçalı bir yaklaşım benimsemek, kendi içinde istenmeyen zorluklar yaratabilir. Planlanmamış aksama süresi durumunda potansiyel olarak birden fazla kaynakla bağlantı kurulmalıdır. Ayrıca, yedek parça tedariki veya servis imkanlarıyla ilgili sorunların da maliyetli aksamalara yol açma ihtimali vardır.

Bir işletme, tesisin tüm unsurlarında ve ilgili süreçlerinde ve ayrıca onu çevreleyen düzenleyici gerekliliklerde uzman olan tek bir kaynakla ilgilendiğinden, bu bir tesis çözümleri tedarikçisiyle çalışarak kolaylıkla önlenebilir. Bir hayvan yemi değirmeni örnek alınırsa, çoklu katkı maddelerinin tam dozlanması, sıcaklık kontrolü, ürünün alıkonma kontrolü ve tekrar peletleme yoluyla atık azaltma gibi unsurlar hassas bir şekilde yönetilebilir ve en yüksek besin değeri gerekliliklerini yerine getirirken aynı zamanda yem güvenliğini de sağlar. Bu, tüm operasyonu ve sonuç olarak ton başına ürün maliyetini optimize etmeye yardımcı olur. Yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak amacıyla, her adımın süreç akışlarının tam şeffaflığıyla bireysel operasyona göre uyarlanması gerekmektedir.

Ek olarak, özel bir müşteri yöneticisinin yanı sıra mekanik ve proses mühendisleri ile yakın iletişim halinde olmak, otomasyon çözümlerinin teknik kapasitesinin ve işlevselliğinin her zaman korunabilmesini sağlar. Bu proses üzerinde tam kontrole sahip olma yeteneği, en yüksek kalitede ürünü sağlar ve gerektiğinde, hem yukarı hem de aşağı yöndeki unsurlara dahili izlenebilirlik de eklenebilir. İster çevrimiçi ister yerinde olsun, kontrol sistemlerinin devreye alınmasından internet üzerinden doğrudan desteğe kadar, hiçbir üretim koşumu desteksiz değildir.

KULLANILABİLİRLİĞİN MAKSİMİZASYONU: TEMEL ODAK NOKTASI

Bir tesis çözümü, tek bir işleme ekipmanı parçasından brownfield veya greenfield kurulumuna kadar herhangi bir şey olarak sınıflandırılabilir, ancak odak noktası, proje boyutundan bağımsız olarak tutarlı kalır - bu sistem, hat veya komple tesis, üretim yapmak için ihtiyaç duyduğu şeyi olumlu bir etki yapmak için nasıl sağlayabilir? Cevap, belirlenen parametrelere dayalı olarak maksimum kullanılabilirlik sağlamak için bu çözümün nasıl tasarlandığı, uygulandığı ve optimize edildiğinde yatar. Verimlilik, yatırım ve kârlılık arasındaki bir dengedir. Ulaşılması gereken seviyeyi belirleyen temel unsur ise işin durumudur. Verimlilik düzeyi üzerinde etkisi olan her ayrıntı, iş için bir risktir, bu sebeple bu dengeleme eyleminin uzmanlara emanet edilmesi şiddetle tavsiye edilir.


Tek bir tesis çözümleri sağlayıcısı ile çalışarak satıcılar arasında gerekli olan ara bağlantıyı ortadan kaldırmak, tesis sahibine hem sorumlu hem de hesap verebilir bir ortak kazandırmış olur. Tesisler, mümkün olan en kısa zaman diliminde temin edilmesi ve uzmanlar tarafından takılması ve bakımının yapılması gereken yedek parçalara, aşınma parçalarına ve parça mevcudiyetine ihtiyaç duyar. Tesis çözümleri sağlayıcısının tek olduğu durumunda, belirli unsurlar için üçüncü taraf tedarikçilerin gerekli olabileceği durumlarda dahi, tüm proses ona emanet edilebilir.

Ardından, bilginin öngörülebilirlik gibi kritik alanlara uygulanması gelir. Bir sistemin ne zaman bakım gerektireceğini bilmek, aksama süresini en aza indirmenin ve üretkenliği artırmanın temelidir. Örneğin pelet tesisleri tipik olarak 7/24 çalışır, bu sebeple operasyonel başarıları için bu esastır. Günümüzde performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilen ve optimize edebilen, titreşim gibi öğeleri izleyen ve operatörleri muhtemel arızalar konusunda zamanında uyaran ve böylece arıza süresinin buna göre programlanabilmesini sağlayan çözümler piyasada mevcuttur. İdeal bir dünyada, arıza ve aksamalar tarihe karışacaktı, ancak gerçek şu ki, bunlar yaşanmaya devam edecek. Asıl soru şu: bu durumlarda ne olacak? ‘Tesis çözüm ortağınız zaten sorun üzerinde çalışıyor’ dışında bir cevap alıyorsanız, değişiklik yapmanın zamanı gelmiş olabilir.

KAPASİTE BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK 

Yerinde kullanılabilirlik açısından optimize edilmiş otomatik bir tesis ile, proses bilgisi eksikliği sebebiyle kapasitenin boşa harcanmamasını sağlamak hayati önem taşır. Doğru şekilde optimize edilmiş tesisler, dönüşüm oranlarını artırabilir - bu sebeple, iş gereken hammadde girdisini azaltmak için verimliliği en üst düzeye çıkaran tesislerin hayal edilip ve tasarlanmasına kalır. Aynı miktarda enerji kullanarak verimi en üst düzeye çıkarmak, özellikle enerji maliyetlerinin hızla arttığı alanlarda kritik öneme sahiptir ve çözümler, farklı konumlardaki farklı gereksinimleri kolaylaştıracak şekilde uyarlanabilir.

Yem fabrikalarında, aynı besin açısından zengin yemleri üretmek için daha az malzeme kullanılarak hayvan yemindeki besinler en üst düzeye çıkarılabilir ve belirli hammaddeler kıtlaşmaya başladıkça formüllerde ve reçetelerde değişiklikler yaygınlaşmaya başlar. Örneğin mısırdan diğer hammaddelere geçiş oldu ve artık yonca gibi ürünlerle birlikte böcekler de protein bazı olarak kullanılmaya başlandı.

Uzmanlar, son kullanıcıyı (bu örnekte, hayvanları) kesinlikle dikkate alarak, besinler ve vitaminler gibi mikro bileşenlerin mükemmel yönetimi için hijyenik işlemeyi göz önünde bulundurarak, küf ve patojenleri uzak tutarak ve antibiyotik ihtiyacını ortadan kaldırarak optimum yem kompozisyonu hakkında tavsiyelerde bulunabilir. Sonuç olarak, farklı hammaddelerin prosesi nasıl tesir edip etkileyebileceğini ve bu prosesin buna göre nasıl uyarlanacağını mükemmel bir şekilde anlamak, tesis performansı, ürün verimi ve kalitesi açısından olumlu sonuçlar sağlayacaktır.

BAŞARINIZI UZMANLARA EMANET ETMEK

Tek bir ekipman tedarikçisiyle karşılaştırıldığında, tesis çözüm ortakları farklılık gösterir, çünkü sürecin her aşamasının nihai ürünü nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir anlayışla tüm değer zinciri boyunca uzmanlık derinliğinden yararlanılabilir. Greenfield projelerinde tesisi çevreleyen belirli lojistik konular etkilenebilirken, brownfield’da başarılı bir operasyonu uygulamak için ister güçlendirme ister sıfırdan inşa etme olsun neyin gerekli olduğunu değerlendirmek ve analiz etmek mümkündür. Eliyahu M. Goldratt’ın “Hedef” kitabında açıklandığı gibi, gerçek tesis iyileştirmeleri, yalnızca her zaman tam tesis kapasitesini sağlamak için tıkanıklıkları belirleme ve ortadan kaldırmaya yönelik devam eden bir süreçle elde edilebilir. Deneyimli bir ortakla çalışmak, biyoyakıt üreticilerinin potansiyel verimlilik kayıplarını tespit etmelerine ve maksimum çıktı için operasyonları optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Uzman tesis çözümleri tedarikçisi, her zaman esnekliğe, çevikliğe, geniş bir portföye, çok sayıda endüstrideki küresel projelerden edinilen uzmanlığa ve aynı zamanda da uzmanların yakında olduğu anlamına gelen bir hizmet destek ağına sahiptir. Mevcut iklimde tesis sahiplerine ve operatörlere değer, güvenlik ve güven sağlayan ve ileriye dönük yem sektörü için sürdürülebilir ve başarılı bir geleceği sağlamlaştıracak olan şey budur.

Makale Kategorisindeki Yazılar
14 Ocak 20223 dk okuma

Kanatlı üretiminde yem maliyetlerinin düşürülmesi

06 Mart 20225 dk okuma

Çevre dostu ve geliştirilmiş su ürünleri yetiştiriciliği, endüstrinin büyümesine hizmet ediyor

09 Ağustos 20224 dk okuma

FAO: GHG emisyonlarını azaltmak için hayvan sağlığı önemli