BLOG

Rutin NIR kullanımı kârlılığı artırabilir

15 Mart 20234 dk okuma

NIR'ın yetenekleri gelişmeye devam ederek amino asitlerin, lif tiplerinin, protein çözünürlüğünün ve mısırın sertliğinin ölçülmesine imkan vermektedir. Bu genişleme, beslenme uzmanlarının diyetlerdeki yem kalitesini daha iyi anlama fırsatlarını artırarak uygun maliyetli üretimi optimize eder. Çok sayıda numuneyi hızlı ve doğru bir şekilde ölçme yeteneği ile birleştiğinde NIR, kalite kontrol besleme programı için harika bir araçtır.

İçerik analizi, diyetlerin beklenen tüm besinleri sağladığından emin olmak için kritik öneme sahiptir ve ıslak kimya altın standarttır. Ancak, yoğun emek ve zaman gerektirir ve maliyetlidir. Yakın kızılötesi spektroskopi (NIR), alternatif veya kısmi bir değiştirme sağlayabilir. NIR, daha yüksek bir sıklığa izin vermek için minimum maliyetle hızlı ve doğru analizler sağlayan, yem maddelerinin ve mamul yemlerin besin bileşimi açısından test edilmesine yönelik köklü bir analizdir. Numune sayısının arttırılması, bileşen ve farklı tedarikçiler arasındaki farklılıkların daha iyi anlaşılmasını sağlar. NIR; yaklaşıklar, amino asitler (toplam, sindirilebilir), fitat, reaktif lizin, lif tipi (çözünür, çözünmez ve toplam diyet lifi), lignin ve mısır parçacık boyutu gibi yem maddesi özellikleri dahil olmak üzere birçok faktörü ölçmek için kullanılabilir.

Hammaddeleri analiz etmek için en uygun zaman, mevcut mahsulün hasat edildiği zamandır. Ekinlerin besin bileşimi, yetiştirme şartlarına bağlı olarak her yıl değişir ve yeni ürünün beslenme açısından nasıl göründüğünü anlamak, diyetlerin daha iyi formüle edilmesine yardımcı olur. Üretici XYZ’nin sisteminde altı yem değirmeni olduğunu ve dört farklı tedarikçiden soya fasulyesi küspesi (SBM) satın aldığını varsayalım. NIR teknolojisini kullanan üretici XYZ, hasatta her çiftlikte (Tablo 1) toplam ve sindirilebilir lizini ölçer. NIR kullanıldığı için çok sayıda numune test edilebilmiştir.

Konuma bağlı olarak SBM’nin en yüksek (2.62) ve en düşük (2.49) ortalama sindirilebilir lizini arasında %5’lik bir fark vardı. Yetiştirici domuzlar (25-50 kg) için mısır ve SBM bazlı tipik bir diyette, son yemde %0,04’e varan bir potansiyel fark vardır. Bu hesaba katılmadığı takdirde, hayvan performansını olumsuz etkileyebilir veya formülasyonda lizin amino asitleri dengelemek için ayarlanırsa ton başına 1,20 ABD dolarına mal olabilir. Alternatif olarak, üretici XYZ, daha yüksek STTD lizine sahip tedarikçilerden birinden (örneğin, Tedarikçi 2 Konum: C) daha düşük STTD’li bir kaynak olarak benzer bir satın alma fiyatıyla daha fazla SBM kullandıysa, 1,20 $/ton’a kadar bir yem formülasyonu çözümü sağlayacaktır. Bu, ham madde tedarikinin anlaşıldığını ve beslenme stratejilerini karşılamak için doğru besin maddelerinin ilişkilendirildiğini gösterir.

Bu, mısır DDGS’si gibi yüksek düzeyde varyasyona sahip bir bileşene bakıldığında daha kritik hale gelebilir. Birçok mısır DDGS işleme tesisi olduğundan, çeşitli işleme teknikleriyle, ürün yağ, lif ve protein içeriği bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. DDGS’deki yağ içeriği, işleme sırasında ne kadar yağın çıkarıldığına bağlıdır ve metabolik enerji (ME) üzerinde etkiye sahiptir. Araştırmalar, lif içeriğinin, özellikle ADF ve TDF olmak üzere DDGS’nin ME’sini tahmin etmede bir faktör olabileceğini ileri sürmektedir (Kerr ve arkadaşları, 2013). NIR tahminlerinin kullanılması, daha fazla mısır DDGS numunesinin minimum maliyetle ölçülmesine ve ME’nin TDF ve eterle ekstrakte edilmiş yağa dayalı olarak belirlenmesine imkan tanır (Kerr ve arkadaşları, 2013). Müşteri ABC’nin, 18 farklı bitkiden sunulan 60’tan fazla mısır DDGS numunesini yakın besin maddeleri ve TDF açısından test etmek için NIR teknolojisini kullandığını ve ME’nin belirlenmesini sağladığını varsayalım. Ortalama TDF, minimum %24 ve maksimum %34 olmak üzere %28 idi. Her bir kaynak için ME belirlendi ve bunlar üç kategoriye ayrıldı (Tablo 2).

NIR, mısır DDGS’sinin besin profilinin hızlı ve doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu, beslenme uzmanlarının DDGS’yi düşük, orta veya yüksek ME seviyeleri olarak kategorize etmesine izin vererek, domuzun besin gereksinimlerini karşılamak için maliyet etkin bir şekilde formüle etme yeteneğini geliştirir ve formüle ettikleri mısır DDGS spesifikasyonlarının sayısını sınırlayarak beslenme uzmanlarının günlük formülasyonlarını basitleştirmeye yardımcı olabilir.

Mısır diyete önemli miktarda ME sağlar, bu sebeple yeni hasat edilmiş mısırın ME’sini anlamak önemlidir. NIR, yakın kompozisyonu, camsılığı ve protein çözünürlük indeksini ölçmek için bir denklem kullanır. Artan mısır sertliği genellikle hayvan için daha düşük besin değeri ile ilişkilendirilir, ancak protein çözünürlüğü daha büyük bir etkye sebep olabilir.

Yüksek nem içeriğiyle hasat edilen mısır, geleneksel olarak depolamadan önce kurutulur ve bu da nişasta ve proteine zarar vererek çözünürlüğü ve sindirilebilirliği azaltır. %13-14 nem içeriğini hedeflemek için mısırın kurutma sıcaklığının 54°C’den 130°C’ye çıkarılması, nişasta verimini %62’den %43’e düşürmüş ve nişastadaki kalıntı protein konsantrasyonu seviyesini %0,7’den %1,4’e yükseltmiştir (Malumba ve arkadaşları, 2008). Bu, mısır yüksek sıcaklıkta kurutulduğunda protein ve nişasta etkileşimlerinin bir faktör olduğu, nişasta ve protein çözünürlüklerini azalttığı ve ME’yi olumsuz etkilediği anlamına gelir. Bu ilişki, benzer bileşime sahip iki tür mısırın, hasat sonrası işlemle uygulanan çözünürlük değişikliklerine dayalı olarak besleme değeri açısından farklılaştırılmasına izin verir. NIR teknolojisi, mısırdaki ME’nin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için numunelerin yakın analizlerinin yanı sıra protein ve camsılığı da değerlendirir.

NIR’nin yetenekleri gelişmeye devam ederek amino asitlerin, lif tiplerinin, protein çözünürlüğünün ve mısırın sertliğinin ölçülmesine imkan vermektedir. Bu genişleme, beslenme uzmanlarının diyetlerdeki yem kalitesini daha iyi anlama fırsatlarını artırarak uygun maliyetli üretimi optimize eder. Çok sayıda numuneyi hızlı ve doğru bir şekilde ölçme yeteneği ile birleştiğinde NIR, kalite kontrol besleme programı için harika bir araçtır.Makale Kategorisindeki Yazılar
12 Aralık 20228 dk okuma

Yenilebilir böcekler: endüstriyel uygulama ve fonksiyonel ürünler

06 Mart 20225 dk okuma

Çevre dostu ve geliştirilmiş su ürünleri yetiştiriciliği, endüstrinin büyümesine hizmet ediyor