BLOG

Bu kış mısır silajınızdan en iyi şekilde yararlanın

21 Şubat 20233 dk okuma

En iyi depolama yönetimi uygulamalarını uygulayın: Siloyu doğru yoğunlukta paketleyin, hasattan sonra siloyu mümkün olduğunca erken kapatın. Önceki sezondaki mısır silajından taze mısır silajına geçerken sindirilebilirliği izleyin. Mısır silajının nişasta sindirilebilirliği zamanla önemli ölçüde artar ve taze üretilmiş mısır silajına geçiş, hayvan performansında çarpıcı değişikliklere sebep olabilir.

Kaynak: Lallemand Animal Nutrition

Bir çiftlikte üretim maliyetini kontrol etmek, zorlu bir süt ve sığır eti pazarında sürekli olarak kârlılığı sağlamak ve devam ettirebilmek için çok önemlidir. Tüm üreticilerin maliyetleri kontrol altına alabileceği bir alan, mümkün olan en kaliteli mısır silajını üretmektir. Kötü veya kurak şartlarda yetiştirilen mısır, üretilen silajın kalitesini önemli ölçüde etkileyerek hem alımları hem de üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu tür şartlar altında iyi silolama ve besleme yönetimi kritik öneme sahiptir.


EN İYİ SİLAJ UYGULAMALARI

 Optimal olgunlukta hasat edin (kalite ve miktar arasındaki denge kurmak).

 Tarlada mantar kontaminasyonu görülmesi hatta bundan şüphe edilmesi durumu, silajda mikotoksin üretimine yol açabilir. Silaj ve yemleme dönemi boyunca mantar gelişimini aktif olarak engelleyen MAGNIVA Platinum 1 yem aşılayıcısının kullanılması önerilir.

 Kontaminantların topraktan taşınmasını önlemek için uygun bir yükseklikte (örn. mısır silajı için >20 cm) kesim yapın.

 İşkembedeki enerji mevcudiyetini optimize etmek için taneleri yeterince kırmaya özen gösterin. Kuru madde (KM) ne kadar yüksekse, taneleri uygun şekilde işlemek o kadar önemlidir.

 En iyi depolama yönetimi uygulamalarını uygulayın: Siloyu doğru yoğunlukta paketleyin, hasattan sonra siloyu mümkün olduğunca erken kapatın.

 Zor şartlar altında üretilen mısır, açıkça eritilebilen Aseton üretimine de duyarlı olabilir. Bu tip reaksiyon, mısır silajı kuru maddesinde önemli kayıplara ve enerjide azalmaya yol açar.

 Etanol seviyelerini düşürerek maya büyümesini aktif olarak engelleyen L. buchneri ve L. hilgardii içeren MAGNIVA Platinum 1 ile tedavi edin.BESLEME YÖNETİMİ ÖNERİLERİ

 Mısır silajı kalitesi, özellikle ideal olmayan şartlarda üretiliyorsa, deponun tamamında değişiklik gösterebilir. Kalitedeki bu farklılıklar, tanımlanmadıkça hayvan performansında önemli değişikliklere sebep olabilir.

 Besleme oranını ve temizliği yönetin ve silajın yüzünü dik ve sıkı olacak şekilde tutun.

 Önceki sezondaki mısır silajından taze mısır silajına geçerken sindirilebilirliği izleyin. Mısır silajının nişasta sindirilebilirliği zamanla önemli ölçüde artar ve taze üretilmiş mısır silajına geçiş, hayvan performansında çarpıcı değişikliklere sebep olabilir.

 Zorlu şartlar altında yapılan mısır silajını beslemeye çalışırken nitrat seviyelerinin izlenmesi çok önemlidir. 2012’de ABD’de mısır silajı büyütme şartları, 2022’de Avrupa’da yapılana çok benziyordu. Bu, silajın %25’inden fazlasının, beslenmesi güvenli olmayan nitrat seviyeleri içerdiğinin izlenmesine yol açtı (Şekil 1).

 Plastiğin altına hava sızmasını ve bozulmayı önlemek için plastik kaplamanın ön kenarını yeterince ağırlıklandırın.

 Mümkünse, silajı çıkarmak için yalak temizleyici veya tırmık kullanın.


Silo yönetimi ve besleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için www.MAGNIVA.com adresini ziyaret ediniz.Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
09 Mayıs 20226 dk okuma

Eski gıdaların işlenmesi: besinleri gıda zincirinde tutmak

26 Ocak 20244 dk okuma

UTİKAD: “Lojistik sektörü de turizm kadar döviz üretebilir”