BLOG

ALTERNATİF PROTEİN KAYNAKLARI – YEMLİK BÖCEKLER

11 Ekim 20222 dk okuma

Konvansiyonel hayvansal üretimin yakın gelecekte insan nüfusunun protein ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalabileceği düşünülüyor. Bu bağlamda alternatif protein kaynaklarının kısa ve orta vadede ciddiyetle ele alınmasına ihtiyaç var.

Önümüzdeki on yıllarda, hayvansal üretimin gerek üretim miktarı gerekse yapısal konularda günümüzdeki haliyle kalması mümkün görünmüyor. Üretim miktarını yukarı yönlü baskılayan iki temel konu sektörün yaygın kanaatini yansıtıyor: hızla artan dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi. Şimdiden 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050 yılında 9,5-10 milyar civarına ulaşacağı hesaplanıyor. Yeryüzü kaynaklarının gıda ihtiyacını karşılaması beklenen kişilerin sayısı artarken bir yandan da gıda tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Giderek daha fazla et tüketme eğilimi söz konusu.

Yukarıda belirtilen iki faktör hayvansal üretimin geleceğinde toplam üretim miktarının gidişatını göstermesi açısından yeterli bilgiyi sunuyor. Bu durum, dünyanın sınırlı doğal kaynakları dikkate alındığında, daha az girdiyle daha fazla çıktı elde etme gerekliliğini ortaya koyuyor. Teknolojik gelişmeler her ne kadar verimlilik konusunda yaptığı katkıyla bu ihtiyaca cevap verse de bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğu açık.

Endüstriyel yem üretimi için tarım arazilerinin kullanımını azaltmak, sadece konvansiyonel yöntemlerin verimini artırmakla mümkün olmayacak gibi görünüyor. Feed Planet dergisi olarak çok önem verdiğimiz konulardan biri olan alternatif protein kaynakları konsepti burada devreye giriyor.

 KAPAK DOSYASI İÇERİKLERİ  


  • Böcek yetiştiriciliği ticarileşiyor: Ar-Ge’den ticarete
    Hem şirket düzeyinde hem de sektör düzeyinde ölçek büyütme yolculuğu, çok fazla bilgi ve sermaye birikimi gerektiriyor. Bunun start-up safhasında daha yüksek bir ‘ölüm oranı’ ile sonuçlanması kaçınılmazdır ve sektöre ilk katılan birçok şirket çoktan ortadan kaybolmuştur. Bununla birlikte, böcek sektörü kritik bir eşiği geçti ve şimdi ivme kazanıyor.
    Devamı İçin >>> 


  • Evcil hayvan mamalarında yeni içerikler
    Böcek unlarının ve aynı böcek türünden elde edilen yağların yağ asidi bileşimindeki farklılıkların beslenmeden kaynaklanabileceği bilinmektedir. Aldığı besine bağlı olarak böceklerin besin bileşimini değiştirmek mümkündür.
    Devamı İçin >>> Kapak Dosyası Kategorisindeki Yazılar
07 Temmuz 20179 dk okuma

Yem Fabrikalarında Yeni Teknolojiler ve Sistemler

“Önümüzdeki süreçte, özellikler 2020’ler itibariyle, teknoloji, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterne...

07 Haziran 20227 dk okuma

Isı stresini betain ile yenin

06 Mart 20226 dk okuma

Yem Fabrikalarında Bütünsel Otomasyon Yaklaşımı