BLOG

2023’te et ticaretinin parlayan yıldızı Brezilya olacak

02 Kasım 20227 dk okuma

USDA’nın hayvancılık ve kanatlı hayvan endüstrisi üzerine hazırladığı rapora göre, Brezilya’nın, rakip konumundaki Avrupa’da devam eden kuş gribinin ve enflasyonun etkisiyle, beyaz et ihracatında yüzde 4 artış kaydederek rekor kırması bekleniyor. Sığır eti ihracatında %1 büyümesi beklenen ülke, %25’lik pazar payıyla lider konumunu sürdürecek.

ABD Tarım Bakanlığı Yabancı Tarım Servisi (USDA FAS), Hayvancılık ve Kanatlı Hayvan: Dünya Piyasaları ve Ticaret isimli bir rapor yayınladı. 12 Ekim tarihli rapor, dünyada ve ABD’de kırmızı et, beyaz et ve domuz eti üretimi ve ticaretine ışık tutuyor. 18 sayfalık rapor, Brezilya’nın parlayan yıldızını öne çıkarıyor.

BREZİLYA 2023’TE ET İHRACATINDA REKOR KIRACAK

USDA’nın raporuna göre, Brezilya tavuk eti ihracatının, önemli pazarlarda artan talep ve önemli rakiplerin üretim zorlukları nedeniyle 2023’te yüzde 4 artması bekleniyor. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki son derece patojenik kuş gribi salgınları, AB’de artan enerji maliyetleri ve Ukrayna’daki üretim kesintileri, rakiplerin ihraç edilebilir malzemelerini ve fiyat rekabet gücünü azalttı. Bu olaylar, gıda fiyatlarındaki enflasyonun ortasında tüketiciler daha düşük fiyatlı hayvansal protein arayışındayken Brezilya’nın güçlü küresel talepten faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca Brezilya, çok çeşitli pazarlara hizmet vermek için bütün tavuk ve göğüs eti dahil çok çeşitli ürünler gönderiyor. Örneğin Brezilya, 2023'te güçlü talebin olacağı tahmin edilen Orta Doğu'nun güçlü bir helal ürün tedarikçisi konumunda. Brezilya, küresel sevkiyatların üçte birinden fazlasını oluşturarak dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam edecek.


12 Ekim tarihli rapora göre, 2023’te Brezilya sığır eti ihracatının yaklaşık yüzde 1 oranında artması bekleniyor ve Brezilya, büyük tüccarların sığır eti ihracatının yaklaşık yüzde 25’iyle en büyük ihracatçı konumunu sürdürecek. Artan yerel arz nedeniyle toplam sığır eti ithalatının düşmesine rağmen Çin’in Brezilya’nın en büyük pazarı olarak kalması bekleniyor. Brezilya’nın Çin’deki ana rakipleri olan Arjantin ve Uruguay, daha sıkı sığır arzına sahip olacak ve ihraç edilebilir arzlarını sınırlayacak. Ayrıca Brezilya, Çin’e yalnızca dondurulmuş kemiksiz sığır eti ihraç ediyor ve Yeni Zelanda ve Avustralya’dan daha rekabetçi fiyatlarla, ekonomik yavaşlamanın ortasında sevkiyatlarını daha cazip hale getiriyor. Çin’e ek olarak, Hindistan’ın ihracatının durgun olması beklenirken, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarına Brezilya sevkiyatlarının artması bekleniyor.

Brezilya’nın yaklaşık yüzde 10’luk pazar payıyla 2023’te dünyanın dördüncü en büyük domuz eti ihracatçısı konumunu koruması bekleniyor. Brezilya domuz eti ihracatının, Afrika domuz vebasının üretimi kısıtladığı Filipinler de dahil olmak üzere Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’ya yapılan güçlü ihracatla yüzde 3 artması bekleniyor. Çin, Brezilya’nın bir numaralı menzili olmaya devam edecek, ancak artan yerel arz sebebiyle Çin’in toplam domuz eti ithalatının düşmesi bekleniyor.

KIRMIZI ETTE RAKİPLERİN DÜŞÜŞÜ BREZİLYA’YA YARATACAK

Küresel üretimin; Kuzey Amerika ve AB’de düşen üretim, Brezilya, Çin ve Avustralya’daki artışları dengelediği için 2023’te çok küçük bir düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Yüksek girdi maliyetleri ve zayıf iç pazar büyümeyi kısıtlayacak olsa da, Brezilya’da üretimin kilit pazarlardaki güçlü küresel talebe bağlı olarak %1 artması bekleniyor. Çin’de, yüksek sığır stoklarının sığır eti üretiminde %5’lik bir artışı desteklemesi bekleniyor. Bu sırada, iyileştirilmiş mera şartlarında Avustralya üretiminin %13 artması bekleniyor.

Küresel ihracatın 2023’te özellikle Çin’deki düşük ithalat talebi sebebiyle %1 düşeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Kuzey Amerika ve Hindistan’dan görece düşük toplam ihracatın Avustralya ve Brezilya’ya fayda sağlaması bekleniyor. Doğu Asya’da azalan Kuzey Amerika rekabeti ve Avustralya’daki yeniden sıçrama, Avustralya’nın sevkiyatlarını ve pazar payını artırmasını sağlayacak. Bu arada, ana rakiplerinin (Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Hindistan) toplam ihracatının yüzde 3 düşmesi beklendiğinden, Brezilya ihracatının rekor düzeye çıkacağı tahmin ediliyor. Daha küçük sığır stoklarının Arjantin, Paraguay ve Uruguay’ın ihraç edilebilir arzı üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Bir dizi pazara sınırlı büyüme kaydeden Hindistan’da ihracatın 2022’le aynı kalması bekleniyor.


ABD’de üretim ve ihracat: ABD’nin sığır eti üretiminin, görece düşük sığır stokları nedeniyle yüzde 6 düşeceği tahmin ediliyor. 2022’de, ABD’nin çoğundaki kuraklık şartları, yüksek itlaf oranlarına ve sığırların besi alanlarına normalden daha erken yerleştirilmesine sebep oldu. Bu, 2023’te daha küçük bir sığır sürüsü ile sonuçlanacak. ABD ihracatının, daha sıkı sığır arzı ve potansiyel düve sürüsü tutmanın daha düşük sığır eti üretimine yansıyacağı ve dolayısıyla ihraç edilebilir kaynakları kısıtlayacağı için 2022’nin rekor rakamından %14 düşük olacağı tahmin ediliyor. Yine de, ABD ihracatının, kilit pazardaki güçlü talep üzerine tarihi düzeyde yüksek kalması bekleniyor.

DOMUZ ETİNDE ASF’NİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Küresel üretimin Çin'deki üretim arttıkça, 2023'te %1'lik artışla 111 milyon tona çıkması bekleniyor. Sektör, Afrika domuz vebasının (ASF) etkilerinden kurtulmaya devam ederken, Çin domuz eti üretiminin yüzde 2 büyümesi bekleniyor. Çin'deki yüksek yem maliyetlerinin aşırı besili domuzlara yönelik teşvikleri azaltması bekleniyor. ABD, Brezilya ve Meksika'nın üretimlerini AB ve Birleşik Krallık (UK) dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin düşüşlerini dengelemekten daha fazla artıracağı tahmin ediliyor. Artan yem, enerji maliyetleri ve çevresel kısıtlamalar AB üretimini yavaşlatacaktır. Birleşik Krallık’taki üreticiler, yüksek yem maliyetleri ve yerli domuz eti için daha zayıf bir taleple karşı karşıya. Brezilya ve Meksika, kısmen daha yüksek fiyatlı sığır eti alternatifleri arayan tüketiciler ve birkaç önemli ülkede daha güçlü ihracat talebi sebebiyle artan iç talebi karşılamak için domuz sektörlerini genişletmeye devam ediyor. ASF’nin yönetimi sektörü büyük çaplı salgınlardan koruduğu için Vietnam'daki üretim toparlanmaya devam ediyor.

Küresel ihracatın, Çin’in ithalatı art arda ikinci kez zayıflarken, 2023’te %2’lik düşüşle 10,5 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor. ASF’de devam eden sorunlara rağmen, Filipinler domuz eti ithalatının da 2022’de ithalatı destekleyen politikaların sona ermesi sebebiyle düşeceği tahmin ediliyor. Domuz eti kota hacimlerindeki geçici artış Mayıs 2022’de sona erdi ve indirimli gümrük vergileri 2022’nin sonuna kadar uzatıldı. Pandemi öncesi tüketim eğilimlerinin geri dönmesi, satın almaların perakendeden gıda hizmetine kayması ve talebin yurtiçi üretime kayması beklendiğinden Birleşik Krallık’ın ithalatı artıyor.

ABD’de üretim ve ihracat: ABD üretiminin, kademeli olarak artan domuz üretimi ve daha büyük hacimler sebebiyle 2023’te %1 artışla 12.4 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Meksika ve Çin gibi önemli ithalatçıların talebinin azalmasıyla ABD ihracatının 2023’te düşmesi bekleniyor.

ARTAN FİYATLAR BEYAZ ETE TALEBİ ARTIRACAK

Küresel üretimin 2023’te yüzde 2 artarak 102,7 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Brezilya başta olmak üzere, Çin dışındaki tüm büyük üreticiler, büyüme kaydedecek. Nispeten yüksek yem ve enerji fiyatları, küresel olarak karlılığa baskı yapsa da tüketicilerin artan gıda maliyetlerine karşı daha düşük maliyetli hayvansal proteinlere yönelmesi beklendiğinden, güçlü talep büyümeyi teşvik ediyor. Brezilya’nın büyümesi, bu yıl Çin’i geçerek dünyanın lider üreticisi konumunu sağlamlaştırdığı için hem yerel hem de küresel talep tarafından yönlendiriliyor. Beyaz tüy üretimindeki büyüme sarı tüy üretimindeki düşüşü dengeleyeceğinden Çin’in üretimi durağan olacak. Çinli tüketiciler daha çeşitli protein diyetine yöneldikçe, 2023 yılında uygun fiyatlı tavuk ürünlerine, özellikle beyaz tüylü etlik pilice talebin artması bekleniyor. Tayland’ın üretimi, iç tüketimde beklenen yavaş toparlanmaya ve tahıllar ile günlük civcivlere yönelik tedarik kesintilerinin sebep olduğu yüksek üretim maliyetlerine rağmen yüzde 3 büyüyecek. Bu faktörler, büyüme oranını pandemi öncesi ortalamanın altında tutacaktır. Rusya ve Meksika da güçlü iç talep ortamında kazanç sağlayacak. AB üretiminin, yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) salgınlarının ardından artan enerji maliyetleri sebebiyle yalnızca marjinal olarak daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Küresel ihracatın 2023’te yüzde 4 artarak rekor 14,1 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu, COVID-19’dan bu yana ticaretteki en agresif büyüme. Genişleme, öncelikle Çin, AB ve Suudi Arabistan'daki artan talep tarafından destekleniyor ve üretim artışı bir dizi rakip ihracatçı üretici için sınırlı olduğundan, pastadaki büyümenin çoğunu Brezilya'nın alması bekleniyor. Brezilya'nın fiyat rekabet gücü, AB pazarına erişimi ve helal ürün tedarik etme yeteneği, dünyanın önde gelen ihracatçısını artan küresel talebi karşılamak için iyi bir konuma getiriyor. Tayland sevkiyatları, özellikle Çin ve Suudi Arabistan pazarına erişimin iyileştirilmesinden yararlanarak, büyük pazarlara yapılan sevkiyatların artmasıyla bir rekor olan 1 milyon tona ulaşacak. AB'nin ihracatı, HPAI’nin yansımaları üzerindeki zayıf üretim büyümesi ve artan girdi maliyetlerinden, özellikle enerjiden kaynaklanan yüksek fiyatlar nedeniyle engelleniyor.

ABD’de üretim ve ihracat: ABD üretiminin, yem fiyatlarındaki hafif bir düşüş ve sabit taleple 2023’te yaklaşık yüzde 2 artarak yaklaşık 21.2 milyon tona ulaşması bekleniyor. Artan arz, yüzde 3 artışla yaklaşık 3.4 milyon tona çıkması beklenen ihracatı destekleyecek.

Makale Kategorisindeki Yazılar